Како да се реши „несоодветната дигитална трансформација“ во тим?

Несоодветната дигитална трансформација може да биде значаен предизвик за тимовите, бидејќи може да влијае на нивната способност ефикасно да се натпреваруваат во денешното деловно опкружување. Ова прашање може да биде предизвикано од различни фактори, вклучително и недостаток на разбирање или купување од членови на тимот, недостаток на ресурси или техничка експертиза и недостаток на јасна насока или стратегија за дигитална трансформација.

За да се реши ова прашање, неопходно е прво да се разберат причините зошто тимот се бори со дигитална трансформација. Ова може да вклучува спроведување истражувања, интервјуа или фокус групи со членови на тимот за да соберат повратни информации и увид во нивните перцепции за дигиталната трансформација и предизвиците со кои се соочуваат.

Откако ќе се идентификуваат основните причини, неопходно е да се развие и спроведе јасна стратегија за дигитална трансформација. Ова треба да вклучува поставување јасни цели и цели за тимот, идентификување на потребните ресурси и технологија и обезбедување обука и поддршка на членовите на тимот за да им помогне да ја разберат и прифатат дигиталната трансформација.

Покрај тоа, неопходно е да се создаде култура на иновации и експерименти во тимот, да се охрабрат членовите на тимот да размислуваат креативно и да преземат ризици кога станува збор за дигитална трансформација. Ова може да вклучува поставување лабораторија за иновации или посветен простор за експериментирање и да ги охрабри членовите на тимот да преземат нови и предизвикувачки проекти.

Исто така е важно да се обезбеди редовна комуникација и ажурирања за напредокот на дигиталната трансформација на тимот и да се слават малите успеси на патот, да се задржат членовите на тимот мотивирани и ангажирани.

Рефлексија:
Дигиталната трансформација е континуиран процес што организациите треба да го усвојат за да останат конкурентни и релевантни. Сепак, не е секогаш лесно да се спроведе или изврши, особено во тимови кои се отпорни на промени. Разбирањето на основните причини за борбите на тимот и создавање јасна стратегија со јасни цели, ресурси и поддршка, е од суштинско значење за водење на дигиталната трансформација напред. Исто така, поттикнувањето култура на иновации и експериментирање може да им помогне на членовите на тимот да размислуваат креативно и да преземат ризици, што пак, може да доведе до поуспешни дигитални трансформации.

Решение:
За да се реши несоодветната дигитална трансформација во тим, може да се преземат следниве чекори:

Спроведување на истражувања, интервјуа или фокус групи со членови на тимот за да соберат повратни информации и увид во нивните перцепции за дигиталната трансформација и предизвиците со кои се соочуваат.
Развивање и спроведување на јасна стратегија за дигитална трансформација, вклучително и поставување јасни цели и цели за тимот, идентификување на потребните ресурси и технологија и обезбедување обука и поддршка на членовите на тимот.
Создадете култура на иновации и експериментирање во рамките на тимот, за да ги охрабрите членовите на тимот да размислуваат креативно и да преземат ризици кога станува збор за дигитална трансформација.
Обезбедете редовна комуникација и ажурирања за напредокот на дигиталната трансформација на тимот и славете ги малите успеси на патот.
Обезбедете лидерство и водство на членовите на тимот за да им помогнат да ја разберат и прифатат дигиталната трансформација.
Охрабрете ја соработката и тимската работа за да ја водат дигиталната трансформација напред.
Поставете лабораторија за иновации или посветен простор за експериментирање и охрабрете ги членовите на тимот да преземат нови и предизвикувачки проекти.