Како решити “неадекватна иновација” у тиму?

Неадекватна иновација може бити значајан изазов за тимове и организације, јер може да ограничи способност да остане конкурентна и прилагођава се промени тржишних услова. Да бисте решили ово питање, важно је разумети основне узроке проблема и директно их позабавити.

Један могући узрок неадекватне иновације може бити недостатак креативности и експериментирања у тиму. То би могло бити последица недостатка ресурса, недостатка времена или недостатка подршке менаџмента. У овом случају, решење може укључивати пружање тима са ресурсима и подршком коју треба да истражују нове идеје и приступе. Ово би могло укључивати пружање обуке и ресурса на иновације и креативност или стварање наменских иновацијских буџета за тим.

Други могући узрок неадекватне иновације може бити недостатак разноликости у тиму. Тимови који су састављени од људи са сличним позадинама и искуствима могу имати теже време да се појаве новим и креативним идејама. У овом случају, решење може укључивати промоцију разноликости у тиму подстицањем запослених да доносе различите перспективе и идеје на сто.

Други узрок може бити отпорност на промену у тиму, што може отежати имплементацију нових идеја и приступа. У овом случају, решење може укључивати рад са члановима тима да би разумели њихове забринутости и директно решавајући их, као и пружање јасне комуникације и обуке о предностима предложене промене.

Све у свему, да реши неадекватна иновација у тиму, важно је разумети основни узрок проблема, а затим је директно решити. Ово може укључивати да тима са ресурсима и подршком мора бити креативан и иновативан, промовишући разноликост у тиму или решавање отпорности на промену. Поред тога, важно је створити културу иновација у тиму, где се охрабрују нове идеје и приступи и приступи.

Као одраз, ово питање би се могло спречити подстицањем окружења које подстиче креативност, експериментирање и разноликост у тиму, редовним давањем тимова времена да се тимским временом праве и дијеле идеје, пружајући обуку и ресурсе на иновације и стварањем културе Експериментирање и учење.

Закључно, неадекватна иновација може бити значајан изазов за тимове и организације, али разумевањем основних узрока проблема и директно се бави њима, тимови могу постати креативнији, иновативнији и адаптивнији, који ће на крају подржати успех организације.