Како решити “недостатак јасних циљева и циљева” у тиму?

Недостатак јасних циљева и циљева је уобичајено питање које може имати значајан утицај на мотивацију и перформансе тима. Када су појединци несигурни у оно што се од њих очекује, то може довести до конфузије, фрустрације и недостатка смера. Ево описа, одраз и решења за овај проблем.

Опис: Недостатак јасних циљева и циљева могу бити узроковани различитим факторима, попут лоше комуникације од менаџмента, нејасно описи послова или недостатак процеса подешавања циљева. То може довести до недостатка јасноће приоритета и неусклађености између појединачних и тимских циљева.

Рефлексија: Недостатак јасних циљева и циљева може бити штетан за тимски морал и мотивацију. Без јасног разумевања онога што раде, појединци се могу осећати искључити и можда недостаје осећај сврхе. Поред тога, може довести до смањене продуктивности, јер чланови тима можда неће моћи да ефикасно усредсреде своје напоре.

Решење: Да бисте решили питање недостатка јасних циљева, важно је успоставити јасан и концизни поступак постављања циља. То се може учинити путем:

Комуникација од менаџмента: Менаџмент би требало да јасно саопшти циљеве и циљеве компаније свим члановима тима, тако да сви имају јасно разумевање онога што се очекује.

Дефинишите улоге и одговорности: Описи за посао треба да буду јасно дефинисани и преношени да би се осигурало да сви знају шта се очекује од њих.

Успоставити процесе подешавања циља: Требало би подстаћи тимове да заједно поставе циљеве и да редовно прегледају напредак ка тим циљевима. То се може учинити редовним састанацима тима или прегледа перформанси.

Подстицање уноса запослених: Запослени треба подстаћи да обезбеде улаз у процес подешавања циљева, јер то може помоћи у повећању мотивације и ангажмана.

Примјеном ових стратегија може се ефикасно решити недостатак јасних циљева и циљева и мотивација и перформансе тима могу се побољшати.