Како решити “нејасне улоге и одговорности” у тиму?

Нејасне улоге и одговорности могу бити главна препрека мотивацији и продуктивности тима. Тимови којима недостаје јасне улоге и одговорности често доживљавају недостатак смера, конфузије и фрустрације, што може довести до ниског морала, смањене мотивације и перформанси подрпата.

Да бисте решили овај проблем, важно је разумети основни узрок проблема. У неким случајевима може бити последица лоше комуникације или недостатка лидерства у тиму. У осталим случајевима, то може бити последица нејасног или нереалистичког описа посла или недостатка дефинисаних одговорности и циљева.

Да би се позабавило овом проблематиком, од суштинског је значаја да се утврди јасне улоге и одговорности за сваки члан тима. То се може постићи низом корака, укључујући:

Процена потреба тима и одређивање вештина и способности сваког члана тима
Дефинисање јасних циљева и циљева за тим и усклађивање са појединачним улогама и одговорностима
Комуницирање ових улога и одговорности свим члановима тима и осигуравајући да сви разумију шта се очекује од њих
Пружање редовних повратних информација и процена перформанси како би се осигурало да чланови тима испуњавају очекивања и да се улога и одговорности ефикасно извршавају
Поред тога, такође је важно створити окружење отворене комуникације и сарадње у тиму. Ово може помоћи да се осигура да свако ефикасно функционише заједно и да постоји јасно разумевање улоге и одговорности сваке особе.

Закључно, решавање нејасних улога и одговорности у тиму захтева комбинацију јасних комуникација, ефикасног вођства и фокусирања на индивидуалне снаге и способности. Са овим елементима на месту тимови могу ефикасније и ефикасније радити и чланови тима ће бити мотивисанији и ангажовани у свом раду.