Как да разрешим „неадекватно обучение на служителите“ в екип?

Неадекватното обучение на служителите може да бъде значителна болка за екипите, тъй като това може да доведе до лоша ефективност, ниска производителност и липса на увереност сред служителите. За да се реши този проблем, е важно първо да се идентифицират първопричините за неадекватното обучение. Това може да включва провеждане на проучвания на служителите или фокус групи за събиране на обратна връзка и представа за проблемите.

Размисъл:
Обучението на служителите е съществен аспект на всяка организация, това е начин да се гарантира, че служителите имат необходимите умения и знания, за да изпълняват ефективно работата си, а също така е начин да поддържат служителите в крак с най-новите инструменти, технологии и най -добрите практики. Неадекватното обучение на служителите може да окаже значително влияние върху ефективността на служителите, производителността и удовлетвореността от работата. Освен това, това може да доведе и до висок оборот на служителите и липса на ангажираност сред служителите.

Решение:

1- Разработете цялостна програма за обучение, която се справя със специфичните нужди и умения на екипа. Това може да включва както лично, така и онлайн обучение, както и обучение на работното място и наставничество.

2- Редовно оценявайте тренировъчните нужди на екипа и направете корекции, колкото е необходимо, за да гарантирате, че програмата за обучение отговаря на нуждите на екипа.

3- Предоставете на служителите необходимите ресурси и подкрепа за завършване на програмата за обучение, като достъп до учебни материали, онлайн уроци и коучинг.

4- Измерете ефективността на програмата за обучение, като проследявате ефективността на служителите и напредъка преди и след обучението и направете корекции, ако е необходимо.

5- Насърчете служителите да продължат да учат и развиват своите умения чрез допълнителни възможности за обучение и развитие.

6- Уверете се, че мениджърският екип е напълно наясно с важността на обучението на служителите и че те се ангажират да предоставят необходимите ресурси и подкрепа, за да гарантират нейния успех.

В крайна сметка, като се обърнем към първопричините за неадекватно обучение на служителите и прилагането на цялостна програма за обучение, съобразена с нуждите на екипа, организациите могат да подобрят ефективността на служителите, производителността и удовлетвореността от работата.