Липса на ясни цели и цели

Видях, че едно от основните предизвикателства, пред които се сблъскват екипите, е липсата на ясни цели и цели. Когато екипите не са приведени в съответствие с това, което се опитват да постигнат, това може да доведе до объркване, безсилие и неефективност. Ето моите мисли как да реша този проблем.

Описание: Липсата на ясни цели и цели може да възникне в екип по редица причини. Може би екипът е бил формиран без ясна цел или цели не са установени в началото. Това може да бъде и резултат от промените в средата на екипа, като например изместване на приоритетите или промените в лидерството. Във всеки случай, когато екипът не е наясно с какво работи, за членовете може да бъде трудно да знаят какво се очаква от тях и каква е тяхната роля в по -голямата схема на нещата.

Размисъл: Екипите, които не са приведени в съответствие с целите и целите, често са по -малко продуктивни и по -малко мотивирани. Това може да доведе до намаляване на удовлетвореността от работата и липса на ангажираност от страна на членовете на екипа. Освен това, когато членовете на екипа не са ясни за това, към което работят, това може да доведе до недоразумения и разногласия. Това може да доведе до пропуснати срокове, пропуснати възможности и дори щети на отношенията в екипа.

Решение: За да се реши проблема с липсата на ясни цели и цели в екипа, важно е да започнете с ясно определение на целта и целите на екипа. Това трябва да се направи в началото и трябва да се преглежда и актуализира редовно. Екипът също трябва да разработи ясен план за действие и да възложи конкретни роли и отговорности на всеки член. Комуникацията е от ключово значение за гарантирането, че всички са приведени в съответствие с това, което се очаква от тях и каква е тяхната роля в постигането на целите на отбора. И накрая, важно е редовно да преразглеждате напредъка и да направите корекции на плана, колкото е необходимо, за да се гарантира, че екипът остава фокусиран и приведен в съответствие с целите си.

В заключение, липсата на ясни цели и цели може да окаже голямо влияние върху успеха на екипа. Като предприемете стъпки за ясно определяне на целта, целите и ролите на екипа и редовно преглеждайки и коригирайки плана, екипите могат да гарантират, че работят за обща цел и всички са приведени в съответствие с това, което се очаква от тях.