Неадекватни канцеларијски простор и објекти

Адекватни уредски простор и објекти играју пресудну улогу у мотивисању тима и повећавајући њихове укупне перформансе. Неадекватни канцеларијски простор и објекти моfу довести до смањее мотивације, смање з д д д

” У неким случајевима, канцеларијски простор може бити премали или скучен, што је довело до недостатка приватности, буке и прекида и недостатак простора за складиштење. У осталим случајевима, објект mkononga

Да бисте решили ово питање, важно је да се укључите у отворену комуникацију саич у у у у у То се може урадити кроз анкете, фокус групе или раззоворе за један на један. Након што се утврде специфичне потребе, компанија може даtiki над x

” Ово може укључивати уградњу правилних система осветљења, вентилације или технологије, као и реконфигурисање канцеларијског простора како би се пружило више приватности и складиштења. ”

Друго решење би могло бити обезбеђивање алтернативних радних простора за чланове тима, као што су мирне собе, приватне столове или коорганизоване просторе. Ово може помоћи убблажавању питања везаних за буку и прекиде и пружити више приватности о о о о о о о о о о

Коначно, решавање проблема неадекватног уредног простора и објеката захтева комбинацију отворене комуникације са тимом, креативним решавањем проблема и спремност за улагање у благостање и продуктивност тима. Омоfћавањем удобног и функционаguzi радног окружења, тим ће бити $