Недостатак јасних циљева и циљева

Видио сам да је један од главних изазова тимова лицем недостатак јасних циљева и циљева. Када тимови нису усклађени о ономе што покушавају да постигну, то може довести до конфузије, фрустрације и неефикасности. Ево мојих мисли о томе како да решим овај проблем.

Опис: Недостатак јасних циљева и циљева могу се појавити у тиму из више разлога. Можда је тим формиран без јасне сврхе или циљева нису успостављени на почетку. То би такође могло бити резултат промена у окружењу тима, као што је пребацивање приоритета или промена у вођству. У сваком случају, када тим није јасан на ономе што ради на томе, чланице се може тешко знати шта се очекује од њих и која је њихова улога у већој шеми ствари.

Рефлексија: Тимови који нису усклађени о циљевима и циљевима често су мање продуктивни и мање мотивисани. То може довести до смањеног задовољства послова и недостатак посвећености чланова тима. Поред тога, када чланови тима нису јасни о ономе што раде, може довести до неспоразума и неслагања. То може резултирати пропуштеним роковима, пропуштеним могућностима, па чак и на штету односима у тиму.

Решење: Да бисте решили проблем недостатка јасних циљева и циљева у тиму, важно је започети са јасном дефиницијом сврхе и циљева тима. То би требало учинити на почетку и треба их редовно прегледати и ажурирати. Тим такође треба да развије јасан план акције и додељиве специфичне улоге и одговорности сваком члану. Комуникација је кључна у осигуравању да се сви ускладе на оно што се очекује од њих и која њихова улога је у постизању циљева тима. Коначно, важно је редовно прегледати напредак и прилагодити плану по потреби како би се осигурало да тим остане фокусиран и усклађен по својим циљевима.

Закључно, недостатак јасних циљева и циљева може имати велики утицај на успех тима. Узимајући кораке да јасно дефинишете сврху, циљеве и улога тима и редовним прегледом и прилагођавањем плана, тимови могу осигурати да раде на заједничком циљу и да се сви ускладе на ономе што се од њих очекује.