Недостат јасног процеса доношења одлука

” Ово питање може настати због различитих фактора, као што су недостак комуникације, ”

” Ово ће осигурати да сви знају ко је одговоран за доношење одлука и који је одгор з у у у у у у у у

” Овај процес треба да нацрта кораке које је потребно предузети и критеријуми који треба узеи о о.

” Ово ће осигурати да сви чланови тима имају гл и

Подстакните сарадњу: тимови треба подстаћи да сарађују и раде заједно. Ово ће помоћи у иззfрадњи поверења и смањити сукоб, који често може довести до пољшаног

Користите алате за доношење одлука: Тимови могу користити алате за доношење одлука, као што су матрице одлуке или пондерисано одлучивање, како би се осигурало да се све перспективе узимају у обзир и да је процес доношења одлука транспарентан.

” Међутим, успостављањем јасних улога и одговорности, дефинисање процеса доношења одлука, подстицање отворене комуникације, подстицање сарадње и коришћењем алата за доношење одлука, тимови могу превазићи овај изазов и постићи побољшање резултата доношења одлука.