Ограничени можности за социјална интеракција и сврзување

Видов дека ограничените можности за социјална интеракција и сврзување можат да бидат голем предизвик за промовирање на тимска работа и соработка. Кога членовите на тимот не се во можност да се вклучат во социјални активности и да формираат лични односи, тоа може да доведе до недостаток на доверба, недостаток на мотивација и лоша комуникација меѓу членовите на тимот.

Една од главните причини зошто социјалната интеракција и можностите за врзување се ограничени во тимовите се должи на барањата за работа и ограничено време. Во многу организации, членовите на тимот се фокусирани на исполнување на роковите, завршување на задачите и постигнување на цели, оставајќи малку време за социјални активности. Покрај тоа, далечинската работа и оддалечените тимови можат дополнително да го влошат овој проблем, бидејќи членовите на тимот се физички одделени и не можат да се вклучат во интеракција лице-в-лице.

За да се реши овој проблем, јас би предложил организациите да создадат можности за социјална интеракција и сврзување во рамките на тимот. Ова може да се направи со закажување активности за градење тим, како што се групни излети, ручеци или паузи за кафе, кои им овозможуваат на членовите на тимот да комуницираат и да се врзуваат во опуштено опкружување поврзано со работата. Овие активности можат да им помогнат на членовите на тимот да формираат лични односи, да градат доверба и да ја подобрат комуникацијата.

Покрај тоа, организациите исто така можат да охрабрат неформална социјална интеракција со создавање култура на работното место што ја поддржува. Ова може да вклучува обезбедување на заеднички области за членовите на тимот да се соберат, промовирање на отворена комуникација и соработка и препознавање и наградување на членовите на тимот за нивните придонеси.

Како заклучок, ограничените можности за социјална интеракција и сврзување можат негативно да влијаат на тимската работа и мотивацијата во тим. Со создавање можности за социјална интеракција и врска, организациите можат да ја подобрат тимската работа, соработката и мотивацијата меѓу членовите на тимот.