Թիմի անդամների մուտքի եւ հետադարձ կապի բացակայություն

Ես հաճախ հանդիպել եմ «թիմի անդամներից ներդրման եւ հետադարձ կապի պակասի» հարցը: Սա շատ կազմակերպությունների առջեւ ծառացած ընդհանուր խնդիր է, քանի որ թիմերը հաճախ կազմված են տարբեր անհատականություններ, հմտություններ եւ կարծիքներ ունեցող անձինք: Երբ թիմի անդամները հետադարձ կապ չեն ապահովում, կարող է դժվար լինել համաձայնության հասնել եւ արդյունավետ որոշումներ կայացնել:

Այս հարցը լուծելու համար շատ կարեւոր է հասկանալ հիմքում ընկած պատճառները: Ներածման եւ հետադարձ կապի բացակայության որոշ պատճառներից մի քանիսը հակամարտության վախն են, որոշումների կայացման գործընթացին անհանգստության, թիմի ղեկավարի կամ թիմի նկատմամբ վստահության պակասի կամ սեփական կարողությունների նկատմամբ վստահության պակասի նկատմամբ:

Այս խնդրին լուծելու համար ես առաջարկում եմ հետեւյալ լուծումները.

Խրախուսեք բաց հաղորդակցությունը. Ստեղծեք թիմի ներսում բաց եւ անկեղծ հաղորդակցության մշակույթ, որտեղ թիմի անդամները հարմարավետ են զգում հետադարձ կապ եւ արտահայտել իրենց կարծիքը:

Խթանող վստահություն. Ստեղծեք վստահություն թիմի անդամների եւ առաջնորդների միջեւ `ստեղծելով քննարկման անվտանգ միջավայր, որտեղ բոլորը լսվում եւ հարգվում են:

Խրախուսեք ակտիվ մասնակցությունը. Խրախուսեք թիմի անդամներին ակտիվորեն մասնակցել որոշումների կայացման գործընթացներին `դրանք ներգրավելով քննարկումների մեջ, խնդրելով իրենց կարծիքները:

Տրամադրել դասընթաց եւ աջակցություն. Առաջարկեք վերապատրաստում եւ աջակցություն, թիմի անդամներին օգնելու համար կառուցել իրենց վստահությունն ու հմտությունները եւ դրանք վերազինել որոշումների կայացման գործընթացներին արդյունավետ մասնակցելու համար անհրաժեշտ գործիքներով եւ գիտելիքներով:

Իրականացրեք հետադարձ կապի հանգույցներ. Ստեղծեք կանոնավոր հետադարձ կապի օղակներ, թիմի անդամներին հնարավորություն ընձեռելու հնարավորություն եւ հետադարձ կապ տրամադրելու որոշումների կայացման գործընթացում:

Եզրափակելով, անհրաժեշտ է ստեղծել վստահության, բաց հաղորդակցության եւ թիմի ակտիվ մասնակցության ակտիվ մասնակցություն `ապահովելու համար, որ թիմի բոլոր անդամները հարմարավետ են լինում: Վերոնշյալ քայլեր ձեռնարկելով, կազմակերպությունները կարող են խրախուսել թիմի անդամներին արդյունավետորեն մասնակցել որոշումների կայացման գործընթացներին եւ տեղեկացված որոշումներ կայացնել, որոնք օգուտ են բերում ամբողջ թիմին: