Ինչպես լուծել «անբավարար բազմազանությունը եւ ներառումը» թիմում:

Թիմի մեջ ոչ ադեկվատ բազմազանությունը եւ ներառումը կարող են հանգեցնել ստեղծագործականության, նորարարության եւ արտադրողականության պակասի: Այն կարող է նաեւ հանգեցնել տարբեր տեսանկյունների, նախապատմությունների եւ փորձի նկատմամբ հասկանալու եւ կարեկցանքի պակասի, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ աշխատողների ներգրավվածության, մոտիվացիայի եւ բավարարվածության վրա:

Այս հարցը լուծելու համար կարեւոր է նախ բացահայտել խնդրի հիմնական պատճառները: Սա կարող է ներառել հարցումների, ֆոկուս խմբերի եւ հարցազրույցների հարցազրույցներ `թիմի ներսում բազմազանության եւ ընդգրկման հետ կապված իրենց փորձի վերաբերյալ հետադարձ կապ եւ պատկերացում կազմելու համար:

Երբ հիմնարար պատճառները հայտնաբերվել են, կազմակերպությունները կարող են բազմակողմանի մոտեցում ցուցաբերել խնդիրը լուծելու համար: Որոշ լուծումներ կարող են ներառել.

– զարգացնել եւ իրականացնել համապարփակ բազմազանության եւ ներառման ռազմավարություն. Սա կարող է ներառել բազմազանության եւ ներառման համար հստակ նպատակներ եւ չափումներ եւ այդ նպատակներին հասնելու ծրագիր ստեղծելը:
– Նախապատրաստում ուսուցում եւ կրթություն այնպիսի թեմաների համար, ինչպիսիք են անգիտակից կողմնակալությունը, մշակութային իրավասությունը եւ միկրոագոգիաները:
– Աշխատակիցների համար անվտանգ եւ ներառական միջավայրի համար աշխատողներ կիսելու իրենց փորձը եւ հեռանկարները, եւ ակտիվորեն ձգտում եւ գնահատելով դրանց ներդրումը եւ գաղափարները:
– Աշխատակիցների համար տրամադրված հնարավորությունները կապվել եւ սովորել գործընկերներից տարբեր ծագումներից եւ հեռանկարներից:
– Հարգանքի, կարեկցանքի եւ բաց մտածողության մշակույթ:

Կարեւոր է հիշել, որ բազմազանության եւ ներառման հասնելը շարունակական գործընթաց է, որը պահանջում է թիմի բոլոր անդամներից շարունակական ջանք եւ նվիրվածություն: Կարեւոր է պարբերաբար վերանայել եւ գնահատել բազմազանության եւ ընդգրկման նպատակների հասնելու առաջընթացը եւ անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարելու ուղղությամբ: Պարբերաբար աշխատակիցների հետադարձ կապ հավաքելը, եւ անանուն բողոքների համար համակարգ ստեղծելը կարող է օգնել հայտնաբերել եւ անդրադառնալ ցանկացած հարցի, որոնք կարող են առաջանալ:

Եզրափակելով, անբավարար բազմազանության եւ թիմի ներսում ընդգրկումը լուծելը պահանջում է ակտիվ եւ ամբողջական մոտեցում, որն անդրադառնում է խնդրի հիմնական պատճառներին եւ ներառում է թիմի բոլոր անդամների ակտիվ մասնակցությունը եւ ներգրավումը: Ներկայացման, հարգանքի եւ կարեկցանքի մշակույթ ստեղծելով, կազմակերպությունները կարող են նպաստել ավելի բազմազան եւ ներառական աշխատուժ, որն ավելի լավ է հագեցած `նորարարությունը վարելու եւ բիզնեսի հաջողության հասնելու համար: