Ինչպես լուծել «անբավարար ռեսուրսներն ու աջակցությունը» թիմում:

Որպես թիմի մոտիվացիայի փորձաքննությամբ գործարար հոգեբան, ես հաճախ եմ տեսել, որ համարժեք ռեսուրսների եւ աջակցության բացակայությունը կարող է մեծ խոչընդոտ հանդիսանալ թիմային բարոյականության եւ մոտիվացիայի համար: Այս հարցը կարող է առաջանալ մի շարք պատճառներով, ինչպիսիք են բյուջեի սահմանափակումները, կազմակերպչական սխալները եւ ռեսուրսների կարեւորության մասին հասկանալու պակասը:

Երբ թիմերը դիմակայում են ոչ ադեկվատ ռեսուրսների եւ աջակցության, նրանք հաճախ են մնացել իրենց հուսահատության, չկատարված եւ չկատարված զգալու զգացումից: Սա կարող է հանգեցնել արտադրողականության, սթրեսի ավելի բարձր մակարդակի նվազման եւ, ի վերջո, աշխատանքի ավելի ցածր որակի: Այս հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու են ռեսուրսներն ու աջակցությունը թիմի համար այդքան կարեւոր եւ ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել խնդիրը լուծելու համար:

Կարեւոր է այն հիմնական պատճառներից մեկը, որ ռեսուրսներն ու աջակցությունը կարեւոր են այն է, որ նրանք թիմին ապահովում են իրենց աշխատանքը կատարելու համար անհրաժեշտ գործիքներն ու ռեսուրսները: Երբ թիմերը չունեն իրենց անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու աջակցությունը, այն կարող է ավելի բարդացնել իրենց աշխատանքը, ինչը հանգեցնում է մոտիվացիայի նվազման եւ անհույսության զգացում: Բացի այդ, աջակցությունն ու ռեսուրսները օգնում են թիմերին զգալ արժեքավոր եւ գնահատված, ինչը կարող է մեծ դեր ունենալ իրենց ընդհանուր մոտիվացիայի եւ բավարարման մեջ:

Թիմում ոչ ադեկվատ ռեսուրսների եւ աջակցության հարցը լուծելու համար կան մի քանի քայլեր, որոնք կարելի է վերցնել: Նախ, անհրաժեշտ է հասկանալ թիմի կարիքները եւ ինչ ռեսուրսներ եւ աջակցություն են պահանջում: Դա կարելի է անել թիմի հետ հաղորդակցման եւ հետադարձ կապի կանոնավոր նիստերի միջոցով: Երկրորդ, կարեւոր է ռեսուրսներ եւ աջակցություն հատկացնել թիմի կարիքների հիման վրա եւ առաջնահերթություն տալ առաջին հերթին առավել կարեւորագույն կարիքներին: Վերջապես, կարեւոր է անընդհատ վերահսկել թիմի ռեսուրսները եւ աջակցել, որպեսզի դրանք օգտագործվեն արդյունավետ եւ արդյունավետ:

Եզրափակելով, անբավարար ռեսուրսներն ու աջակցությունը կարող են էական ազդեցություն ունենալ թիմի մոտիվացիայի եւ բարոյականության վրա: Այս հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ ռեսուրսների եւ աջակցության կարեւորությունը եւ դրանք հատկացնել թիմի կարիքների հիման վրա: Դրանով դուք կարող եք օգնել ստեղծել օժանդակ եւ դրդող աշխատանքային միջավայր, որը կարող է հանգեցնել բարելավված արտադրողականության, ավելի բարձր բարոյականության եւ ավելի ներգրավված թիմի: