Ինչպես լուծել «Անհայտ դերերն ու պարտականությունները» թիմում:

Թիմի ներսում աննկատ դերերն ու պարտականությունները կարող են հանգեցնել խառնաշփոթի, հիասթափության եւ արտադրողականության նվազման: Այս հարցը արդյունավետ լուծելու համար կարեւոր է վերցնել ամբողջական մոտեցում, որը վերաբերում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային մակարդակին:

Նախ, անհրաժեշտ է հստակ սահմանել յուրաքանչյուր թիմի անդամի դերերն ու պարտականությունները: Դա կարելի է անել, ստեղծելով աշխատանքի նկարագրություններ, որոնք ուրվագծում են հատուկ առաջադրանքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաեւ ցանկացած ակնկալիքներ կատարողականի եւ հաշվետվողականության համար:

Հաջորդը, կարեւոր է ապահովել, որ թիմի յուրաքանչյուր անդամ հասկանա իրենց դերը եւ ինչպես է այն տեղավորվում ավելի մեծ թիմի եւ կազմակերպչական նպատակների մեջ: Դա կարելի է անել թիմային կանոնավոր հանդիպումների եւ անհատական ​​ստուգումների միջոցով, ինչպես նաեւ թիմի անդամների համար հարցեր տալու եւ հետադարձ կապ տրամադրելու հնարավորություններ:

Բացի այդ, կարեւոր է պարբերաբար վերանայել եւ թարմացնել դերերն ու պարտականությունները, քանի որ զարգանում են թիմը եւ նախագիծը: Դա կարելի է անել թիմի կանոնավոր հանդիպումների եւ կատարողականի գնահատման միջոցով, ինչպես նաեւ թիմի անդամների կողմից իրենց դերերի եւ պարտականությունների վերաբերյալ հետադարձ կապի խնդրահարույց:

Այս հարցի լուծման մեկ այլ կարեւոր կողմ է, որ հաղորդակցությունը պարզ եւ արդյունավետ է թիմի կազմում: Դա կարելի է անել թիմային հերթական հանդիպումներ ստեղծելու միջոցով, ընդհանուր օրացույց ստեղծելու եւ հաղորդակցության եւ որոշումների կայացման հստակ ուղեցույցների տրամադրում:

Վերջապես, կարեւոր է թիմի կազմում հաշվետվողականության մշակույթ հաստատել: Դա կարելի է անել, հստակ սպասումներ կատարելով կատարման եւ թիմի անդամների համար հաշվետու իրենց դերերի եւ պարտականությունների համար:

Եզրափակելով, թիմի ներսում չհայտնաբերող դերերի եւ պարտականությունների խնդրի լուծումը պահանջում է համապարփակ մոտեցում, որը վերաբերում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային մակարդակին: Հստակ սահմանելով դերերն ու պարտականությունները, թիմի եւ կազմակերպչական նպատակների հետ հասկացողությունն ու հավասարեցումը, պարբերաբար վերանայելու եւ դերերի եւ պարտականությունների մշակման խթանումը, թիմերը կարող են միասին աշխատել ավելի արդյունավետ եւ արդյունավետ: