Ինչպես լուծել թիմի «անբավարար աշխատողների ուսումը»:

InyQuequate Աշխատակազմի վերապատրաստումը կարող է լինել զգալի ցավի միավոր թիմերի համար, քանի որ այն կարող է հանգեցնել վատ կատարողականի, ցածր արտադրողականության եւ աշխատողների շրջանում վստահության պակասի: Այս խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է նախ բացահայտել ոչ ադեկվատ վերապատրաստման հիմնական պատճառները: Սա կարող է ներառել աշխատողների հարցումների կամ ֆոկուս խմբերի անցկացում `ձեռք բերված խնդիրների վերաբերյալ հետադարձ կապ եւ պատկերացումներ հավաքելու համար:

Արտացոլում.
Աշխատակիցների վերապատրաստումը ցանկացած կազմակերպության էական կողմ է, դա միջոց է ապահովելու համար, որ աշխատակիցներն ունենան անհրաժեշտ հմտություններ եւ գիտելիքներ, իրենց աշխատանքը արդյունավետ կատարելու համար եւ լավագույն փորձը: InyQuequate Աշխատակազմի վերապատրաստումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ աշխատողների գործունեության, արտադրողականության եւ աշխատանքի բավարարման վրա: Ավելին, այն կարող է հանգեցնել նաեւ աշխատողների բարձր շրջանառության եւ աշխատողների շրջանում ներգրավվածության պակասի:

Լուծում.

1- Մշակել համապարփակ վերապատրաստման ծրագիր, որն անդրադառնում է թիմի հատուկ կարիքներին եւ հմտություններին: Սա կարող է ներառել ինչպես անձի, այնպես էլ առցանց դասընթացների, ինչպես նաեւ աշխատանքի վերապատրաստման եւ մենթորացման մասին:

2- Կանոնավոր կերպով գնահատեք թիմի վերապատրաստման կարիքները եւ անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարեք, որպեսզի վերապատրաստման ծրագիրը բավարարի թիմի կարիքները:

3- Աշխատակիցներին տրամադրեք անհրաժեշտ ռեսուրսներ եւ աջակցություն `ուսումնական ծրագիրը ավարտելու համար, ինչպիսիք են ուսումնական նյութերի հասանելիությունը, առցանց ձեռնարկները եւ մարզիչները:

4- Չափեք վերապատրաստման ծրագրի արդյունավետությունը `հետեւելով աշխատողների կատարողականին եւ առաջընթացին վերապատրաստումից առաջ եւ հետո, անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարեք:

5- Խրախուսեք աշխատակիցներին շարունակել ուսումը եւ զարգացնել իրենց հմտությունները `վերապատրաստման եւ զարգացման լրացուցիչ հնարավորությունների միջոցով:

6- Համոզվեք, որ կառավարման թիմը լիովին տեղյակ է աշխատողների վերապատրաստման կարեւորության մասին, եւ որ դրանք պարտավոր են տրամադրել անհրաժեշտ ռեսուրսներ եւ աջակցություն `դրա հաջողության ապահովման համար:

Վերջիվերջո, օգտագործելով ադեկվատ աշխատողների վերապատրաստման եւ համապարփակ վերապատրաստման ծրագիր իրականացնելը, որը հարմարեցված է թիմի կարիքներին, կազմակերպությունները կարող են բարելավել աշխատողների աշխատանքը, արտադրողականությունը եւ աշխատանքի բավարարումը: