Ինչպես լուծել «Վատ հաղորդակցությունը եւ համակարգումը թիմի անդամների միջեւ» թիմում:

Թիմի անդամների շրջանում վատ հաղորդակցությունը եւ համակարգումը կարող են մեծապես ազդել թիմի մոտիվացիայի, արտադրողականության եւ հաջողության վրա: Մի թիմում յուրաքանչյուր անդամի համար անհրաժեշտ է արդյունավետորեն շփվել եւ համակարգել միմյանց հետ `ընդհանուր նպատակին հասնելու համար:

Խեղճ հաղորդակցության եւ համակարգման հիմնական պատճառներից մեկը կարող է վստահության պակաս լինել թիմի անդամների շրջանում: Սա կարող է հանգեցնել կարեւոր տեղեկատվության չկատարելու, միմյանցից օգնություն չցուցաբերելու եւ թիմի գործունեությամբ լիարժեք չկատարելով:

Այս հարցը լուծելու համար կարող են ձեռնարկվել հետեւյալ քայլերը.

Ստեղծեք հստակ հաղորդակցման ալիք. Համոզվեք, որ թիմի յուրաքանչյուր անդամ տեղյակ է թիմում օգտագործվող հաղորդակցման ալիքներին եւ համոզվելու համար, որ այդ ալիքները հեշտությամբ եւ պարբերաբար թարմացվում են:

Խրախուսեք բաց հաղորդակցությունը. Խրախուսեք թիմի անդամներին խոսել եւ արտահայտել իրենց գաղափարներն ու մտքերը: Դա կհանգեցնի ավելի լավ հասկանալու եւ բարելավելու թիմային աշխատանքը:

Սահմանեք հստակ նպատակներ եւ ակնկալիքներ. Համոզվեք, որ բոլորը գիտեն, թե ինչ են նրանք աշխատում եւ ինչ է սպասվում դրանցից: Դա կօգնի համակարգման եւ հաղորդակցման հարցում:

Խթանել վստահության մշակույթ. Թիմի ներսում վստահություն կառուցելը կարող է իրականացվել թիմային շինարարական գործունեության, բաց եւ ազնիվ հաղորդակցության եւ կանոնավոր հետադարձ կապի միջոցով:

Նպաստել թիմային աշխատանքը եւ համագործակցությունը. Խրախուսեք թիմի անդամներին միասին աշխատել եւ աջակցել միմյանց: Դա կարելի է անել թիմային աշխատանքների եւ համագործակցության ճանաչման եւ պարգեւատրման միջոցով:

Թիմի հերթական հանդիպումներ. Թիմի կանոնավոր հանդիպումները կարող են օգտագործվել առաջընթացը քննարկելու համար, տարածել թարմացումները եւ անդրադառնալ լուծման անհրաժեշտ ցանկացած խնդիրների:

Եզրափակելով, թիմում վատ հաղորդակցության եւ համակարգման անդրադառնալը կարեւոր նշանակություն ունի մոտիվացիայի եւ հաջողության բարելավման համար: Ստեղծելով հստակ հաղորդակցման ալիքներ, խթանելով վստահության մշակույթը եւ թիմային աշխատանքը խթանելը, թիմը կարող է հաղթահարել այդ մարտահրավերները եւ հասնել իր նպատակներին: