Որոշումներին աջակցելու տվյալների եւ ապացույցների պակաս

Ես հաճախ հանդիպում եմ տվյալների բացակայության եւ ապացույցների բացակայության խնդրի հետ, որոշումները սատարելու համար: Սա կարող է նշանակալի մարտահրավեր լինել թիմերի համար, քանի որ դա ազդում է որոշումների կայացման գործընթացների ընդհանուր արդյունավետության եւ արդյունավետության վրա: Այս հուշումի մեջ ես կապահովեմ նկարագրություն, արտացոլում թեմայի շուրջ եւ լուծում `թիմում որոշումները սատարելու համար տվյալների բացակայության եւ ապացույցների բացակայության հարցը լուծելու համար:

Նկարագիրը:
Որոշումներ կայացնելու տվյալների եւ ապացույցների պակասը տեղի է ունենում, երբ թիմը ի վիճակի չէ բավարար տեղեկատվություն հավաքել, տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար: Դա կարող է հանգեցնել որոշումների վատթարացման եւ կարող է բացասաբար անդրադառնալ ծրագրի կամ առաջադրանքի ընդհանուր արդյունքի վրա: Այն կարող է առաջանալ մի քանի գործոններով, ներառյալ սահմանափակ ռեսուրսները, ժամանակի սահմանափակումները կամ տեխնիկական փորձաքննության պակասը:

Արտացոլում.
Այս հարցը կարող է էական ազդեցություն ունենալ թիմի դինամիկ եւ բարոյականության վրա, քանի որ այն կարող է հանգեցնել թիմի անդամների շրջանում խառնաշփոթի, հիասթափության եւ անվստահության: Այն կարող է նաեւ հանգեցնել բաց թողնված հնարավորությունների եւ արտադրողականության նվազմանը, քանի որ թիմը կարող է որոշումներ կայացնել թերի կամ սխալ տեղեկատվության հիման վրա: Այս հարցը կարեւորում է տվյալների եւ ապացույցների վրա հիմնված որոշումների կայացման կարեւորությունը եւ թիմի ղեկավարի դերը, որպեսզի թիմը ունենա ռեսուրսներ եւ աջակցություն, որն անհրաժեշտ է տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար:

Լուծում.
Թիմում որոշումները սատարելու համար տվյալների եւ ապացույցների բացակայության խնդիրը լուծելու համար կարելի է մի քանի քայլեր ձեռնարկվել: Նախ եւ առաջ թիմի ղեկավարը կարող է ապահովել, որ թիմը մուտք ունենա անհրաժեշտ ռեսուրսներ եւ տվյալների հավաքման եւ վերլուծության համար անհրաժեշտ տեխնիկական փորձաքննություն: Դա կարելի է հասնել թիմի անդամներին վերապատրաստում եւ աջակցություն ցուցաբերել, թե արտաքին մասնագետների վարձելու համար: Երկրորդ, թիմի ղեկավարը կարող է առաջնահերթություն տալ տվյալների հավաքագրմանը եւ վերլուծություններին եւ տեղաբաշխել ժամանակ եւ ռեսուրսներ այս գործընթացին: Վերջապես, թիմը կարող է հաստատել արձանագրություններ եւ որոշումների կայացման ընթացակարգեր, որոնք առաջնահերթություն են տալիս տվյալների եւ ապացույցների վրա հիմնված որոշումների կայացմանը: Սա կարող է ներառել այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են որոշումների ծառերը կամ ծախսերի օգուտի վերլուծությունը, որպեսզի որոշումները հիմնված լինեն լավագույն մատչելի տեղեկատվության վրա:

Եզրափակելով, տվյալների բացակայության բացակայության խնդրի լուծումը եւ թիմում որոշումները սատարելու ապացույցների լուծումը պահանջում է թիմի ղեկավարի եւ թիմի կողմից `որպես ամբողջության ակտիվ մոտեցում: Ապահովելով, որ թիմը մուտք ունենա անհրաժեշտ ռեսուրսներ եւ փորձաքննություն, առաջնահերթություն տալով տվյալների հավաքագրմանը եւ վերլուծություններին եւ որոշումների կայացման արձանագրությունների սահմանում, թիմերը կարող են ապահովել, որ իրենց որոշումները հիմնված են մատչելի տեղեկատվության եւ ապացույցների վրա: