Որոշումների կայացման հմտությունների եւ վերապատրաստման բացակայություն

Որոշումների կայացման հմտությունների եւ վերապատրաստման բացակայությունը կարող է հանգեցնել թիմի անկարողության, խնդիրների արդյունավետ լուծման, որոշումներ կայացնելու եւ ծրագրեր կատարելու համար: Սա կարող է հանգեցնել թիմի անդամների շրջանում արտադրողականության եւ բարոյականության նվազման:

Այս խնդրին լուծելու համար խորհուրդ եմ տալիս հետեւյալ լուծումը.

Տրամադրել դասընթաց. Առաջարկել դասընթացների եւ զարգացման դասընթացներ, որոնք կենտրոնանում են որոշումների կայացման հմտությունների եւ տեխնիկայի վրա: Սա կօգնի թիմի անդամներին զարգացնել իրենց տեղեկացված որոշումներ կայացնելու հմտություններն ու գիտելիքները:

Խրախուսեք համագործակցությունը. Խրախուսեք թիմի անդամներին միասին աշխատել եւ գաղափարներ հաղորդել: Սա կստեղծի ավելի շատ համագործակցային միջավայր, որտեղ բոլորը զգում են իրենց մտքերը կիսում են իրենց մտքերը եւ նպաստում են որոշումների կայացման գործընթացին:

Իրականացնել որոշումների կայացման շրջանակ. Իրականացնել մի շրջանակ, որն ուրվագծում է որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված քայլերը: Սա կօգնի թիմի անդամներին հասկանալ, թե ինչ է սպասվում դրանցից եւ ինչպես մոտենալ որոշումների կայացմանը:

Նպաստել ակտիվ լսողությանը. Խրախուսեք ակտիվ լսելը, որտեղ թիմի անդամները լսում են միմյանց կարծիքներն ու հեռանկարները: Սա կապահովի, որ բոլորի գաղափարները հաշվի առնվեն եւ կնպաստեն որոշումների կայացման ավելի ընդգրկուն միջավայր:

Խրախուսեք փորձը. Խրախուսեք թիմի անդամներին փորձեր կատարել որոշումների կայացման տարբեր տեխնիկայով եւ մոտեցումներով: Սա կօգնի նրանց զարգացնել իրենց որոշումների կայացման հմտությունները եւ գտնել այն, ինչը լավագույնն է գործում նրանց համար:

Այս լուծումները իրականացնելով, կազմակերպությունները կարող են օգնել իրենց թիմերին մշակել որոշումների կայացման հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են հաջողակ լինելու համար: Կազմակերպությունները ապահովելով դասընթացներ, խթանելով համագործակցության եւ ակտիվ լսելու եւ խրախուսական փորձերի խթանումը, կազմակերպությունները կարող են օգնել իրենց թիմերին տեղեկացված որոշումներ կայացնել եւ արդյունավետորեն կատարել ծրագրեր: