ตารางงานและนโยบายที่ยืดหยุ่นได้

ฉันเชื่อว่าตารางการทำงานและนโยบายที่ยืดหยุ่นสามารถเป็นอุปสรรคสำคัญต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและผลผลิต

ตารางการทำงาน 9-5 แบบดั้งเดิมอาจเหมาะสมในอดีต แต่ในโลกปัจจุบันพนักงานหลายคนต้องการความยืดหยุ่นในตารางเวลาของพวกเขาเพื่อรองรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลเช่นการดูแลเด็กพ่อแม่ผู้สูงอายุหรือเพื่อรักษาสมดุลชีวิตการทำงาน

จากประสบการณ์ของฉันตารางการทำงานและนโยบายที่ไม่ยืดหยุ่นสามารถนำไปสู่การลดลงของระดับแรงจูงใจเนื่องจากพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับคุณค่าหรือเป็นที่เคารพ ซึ่งอาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมลดลงอัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นและการลดลงของขวัญกำลังใจโดยรวมของทีม

เพื่อแก้ปัญหานี้ฉันขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้:

ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างพนักงานและการจัดการ พนักงานควรได้รับการสนับสนุนให้แสดงความกังวลและความต้องการเกี่ยวกับตารางการทำงานและนโยบายของพวกเขา

ทบทวนนโยบาย: ทบทวนนโยบายและตารางงานปัจจุบันโดยคำนึงถึงความต้องการและข้อกังวลของพนักงาน

ความยืดหยุ่น: เสนอความยืดหยุ่นในตารางการทำงานและนโยบาย ซึ่งอาจรวมถึงตัวเลือกในการทำงานจากที่บ้านชั่วโมงที่ยืดหยุ่นและการแบ่งปันงาน

ข้อเสนอแนะของพนักงาน: ขอความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรับฟังคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม

ตรวจสอบประสิทธิภาพ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและตารางเวลายังคงมีประสิทธิภาพ

โดยสรุปตารางการทำงานและนโยบายที่ยืดหยุ่นสามารถส่งผลกระทบด้านลบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและผลผลิต อย่างไรก็ตามด้วยการส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดการทบทวนนโยบายเสนอความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการตรวจสอบองค์กรสามารถทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงาน