გადაწყვეტილების მიღების შიში, რომელიც გამოწვეულია ან ეჭვქვეშ დააყენებს

გადაწყვეტილების მიღება ნებისმიერი გუნდის გადამწყვეტი ასპექტია, რადგან ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც გუნდს მიზნებისკენ უბიძგებს. ამასთან, გუნდში გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება რთული იყოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გუნდის წევრები შიშობენ, რომ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც გაასაჩივრებენ ან დაკითხავენ. ამ შიშმა შეიძლება გამოიწვიოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უყოყმანობა და შეფერხება, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს გუნდის მუშაობასა და წარმატებაზე.

ასახვა: გადაწყვეტილებების მიღების შიში, რომელიც გუნდში გაასაჩივრებს ან დაკითხავს, ​​ჩვეულებრივი საკითხია და ეს წარმოიქმნება რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში, გუნდის წევრებს შეიძლება არ ჰქონდეთ ნდობა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობების მიმართ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ეჭვი და დაუცველობა. მეორე, გუნდის წევრებმა შეიძლება შიშობდნენ არასწორი გადაწყვეტილების მიღების შედეგების, როგორიცაა კრიტიკა ან ბრალი. დაბოლოს, გუნდის წევრებმა შეიძლება გავლენა იქონიონ ჯგუფმა, სადაც ისინი შეესაბამება უმრავლესობის გადაწყვეტილებას კონფლიქტის ან უარის თქმის თავიდან ასაცილებლად.

გამოსავალი: როგორც ბიზნეს ფსიქოლოგი, საუკეთესო მიდგომა გადაწყვეტილების მიღების შიშის გადაჭრის შესახებ, რომელიც გუნდში გაასაჩივრებს ან დაკითხავს, ​​არის დამხმარე და ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების გარემოს შექმნა. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც შესაძლებელია ამის მისაღწევად:

წაახალისეთ ღია კომუნიკაცია: შექმენით უსაფრთხო სივრცე გუნდის წევრებისთვის, რომ გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები და პრობლემები. წაახალისეთ მათ, რომ ისაუბრონ და გამოთქვან თავიანთი იდეები, თუნდაც ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ უმრავლესობის შეხედულებას.

ხაზს უსვამენ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას: მოუწოდეთ გუნდის წევრებს აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ გადაწყვეტილებებზე და პასუხისმგებლობდნენ შედეგების გამო. ეს საშუალებას მისცემს მათ მიიღონ თავიანთი გადაწყვეტილებების მფლობელობა და შექმნან თავიანთი ნდობა გადაწყვეტილების მიღებაში.

განვითარების მრავალფეროვნება: გუნდში მრავალფეროვნების წახალისება, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა პერსპექტივები და გადაწყვეტილების მიღებისადმი მიდგომები. ეს ხელს შეუწყობს ჯგუფური აზროვნების თავიდან აცილებას და მიღებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაუმჯობესებას.

ტრენინგის ჩატარება: უზრუნველყოს ტრენინგის და განვითარების შესაძლებლობები, რათა დაეხმაროს გუნდის წევრებს გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარებაში. ეს გააუმჯობესებს მათ ნდობას და კომპეტენციას გადაწყვეტილების მიღებაში.

დასკვნის სახით, გადაწყვეტილების მიღების დამხმარე და ინკლუზიური გარემოს შექმნამ შეიძლება ხელი შეუწყოს გუნდში გადაწყვეტილების მიღების შიშის გადალახვას. ღია კომუნიკაციის წახალისებით, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ხაზგასმით, მრავალფეროვნების განვითარებისა და ტრენინგის ჩატარების გზით, გუნდის წევრებს შეუძლიათ შექმნან თავიანთი ნდობა გადაწყვეტილების მიღებაში და გუნდის წარმატებისკენ მიიყვანონ.