გადაწყვეტილების მიღების შიში, რომელიც გავლენას მოახდენს პიროვნულ რეპუტაციაზე

გადაწყვეტილებების მიღების შიში, რომელიც გავლენას მოახდენს პიროვნულ რეპუტაციაზე, საერთო საკითხია გუნდის წევრებს შორის, განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების რთულ პროცესებში. ეს შიში წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც გუნდის წევრები არ არიან დარწმუნებული გადაწყვეტილების პოტენციურ შედეგებზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს გავლენა მოახდინოს მათ პროფესიონალურ გამოსახულებაზე ან პირად რეპუტაციაზე. ასეთ სიტუაციებში, გუნდის წევრები ტენდენციას განიცდიან ან თავიდან აიცილონ გადაწყვეტილების მიღება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხებები და გამოტოვებული შესაძლებლობები.
ასახვა:
როგორც ბიზნესის ფსიქოლოგი, მე ვნახე, თუ როგორ მოქმედებს გადაწყვეტილების მიღების შიში გუნდური დინამიკასა და მთლიან შესრულებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია პირადი რეპუტაციის შესახებ შეშფოთება, იგი არ უნდა შეაფერხოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სინამდვილეში, გუნდის წევრებს უნდა მოუწოდონ გაანგარიშებული რისკები მიიღონ და მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები, თუნდაც ის გულისხმობს კომფორტის ზონიდან გამოსვლას.
გამოსავალი:
გადაწყვეტილების მიღების შიშის მოსაგვარებლად, რომლებიც გავლენას მოახდენს გუნდში პირად რეპუტაციაზე, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი გადაწყვეტილებები:

განმარტეთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი: გუნდის ლიდერმა მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, მათ შორის, კრიტერიუმების შესაფასებლად, თითოეული გუნდის წევრის ვარიანტებისა და როლებისა და პასუხისმგებლობების შესაფასებლად.

ღია კომუნიკაციის წახალისება: გუნდის ლიდერმა უნდა შექმნას გარემო, რომელიც ხელს უწყობს ღია კომუნიკაციას, სადაც გუნდის წევრებს შეუძლიათ გაზიარონ თავიანთი პრობლემები, დაუსვან კითხვები და უზრუნველყონ უკუკავშირი. ეს ხელს შეუწყობს გუნდის წევრებს შორის ნდობისა და ნდობის დამყარებას.

უზრუნველყოს ტრენინგის და განვითარების შესაძლებლობები: გუნდის ლიდერმა უნდა უზრუნველყოს ტრენინგის და განვითარების შესაძლებლობები გადაწყვეტილების მიღების უნარის გასაუმჯობესებლად და რისკების აღების წახალისების მიზნით. ეს შეიძლება იყოს სემინარების, სამწვრთნელო ან სწავლების ფორმით.

იზეიმეთ წარმატება და ისწავლეთ წარუმატებლობისგან: გუნდის ლიდერმა უნდა აღინიშნოს წარმატებული გადაწყვეტილებები და გამოიყენოს წარუმატებლობები, როგორც სასწავლო შესაძლებლობა. ეს ხელს შეუწყობს გუნდის წევრებს ნდობის მოპოვებაში და მათი გადაწყვეტილებების მფლობელობაში.

დასკვნის სახით, გადაწყვეტილების მიღების შიში, რომელიც გავლენას მოახდენს პიროვნულ რეპუტაციაზე, შეიძლება მოგვარდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გარკვევით, ღია კომუნიკაციის წახალისებით, ტრენინგის და განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად და წარმატების აღნიშვნა და წარუმატებლობის სწავლა. ამ გადაწყვეტილებების განხორციელებით, გუნდებს შეუძლიათ მიიღონ უკეთესი გადაწყვეტილებები, მიაღწიონ თავიანთ მიზნებს და შექმნან ნდობისა და თანამშრომლობის კულტურა.