გუნდის წევრებისგან შესყიდვის ნაკლებობა და ვალდებულება

მე ვნახე საერთო საკითხი გუნდებში, სადაც გუნდის წევრებისგან შესყიდვისა და ვალდებულების ნაკლებობაა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაბალი მოტივაცია და პროდუქტიულობა, რის შედეგადაც გამოტოვებული მიზნები და შეუსრულებელი პოტენციალი. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში იმის გაგებას, რომ ძირეული მიზეზები.

შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა მიზეზები, რის გამოც გუნდის წევრებს არ აქვთ შესყიდვა და ვალდებულება გუნდში. ზოგიერთი გავრცელებული მიზეზი არის მკაფიო მიმართულების და კომუნიკაციის ნაკლებობა, ავტონომიის ნაკლებობა, ან გუნდის ლიდერის ნდობისა და მხარდაჭერის ნაკლებობა. თუ გუნდის წევრებს არ ესმით გუნდის მიზანი ან მიზნები, ან თუ ისინი არ გრძნობენ ღირებული და უფლებამოსილებას, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისინი სრულად იქნებიან ერთგული გუნდის წარმატებისთვის.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია შექმნათ ნდობისა და გამჭვირვალობის კულტურა. ეს იწყება გუნდის ლიდერისგან მკაფიო და ეფექტური კომუნიკაციით, რომელმაც უნდა გამოთქვას გუნდის მიზანი, მიზნები და მოლოდინები. ასევე მნიშვნელოვანია გუნდის წევრებს მიაწოდოთ რესურსები და მხარდაჭერა, რაც მათ წარმატების მისაღწევად სჭირდებათ, და აღიარონ და დააჯილდოონ მათი ძალისხმევა.

კიდევ ერთი გამოსავალია გუნდის წევრებს მეტი ავტონომიის მიცემა და გადაწყვეტილების მისაღებად მათ უფლებამოსილება. როდესაც გუნდის წევრებს აქვთ უფლებამოსილება გავლენა მოახდინონ შედეგზე, ისინი უფრო მეტად გრძნობენ თავს საკუთრებისა და ანგარიშვალდებულების განცდას და სრულად იყვნენ ერთგულნი გუნდის წარმატებისთვის. ამის მიღწევა შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის გამოყენებით, მაგალითად, კონსენსუსის მშენებლობის ან ტვინის სტიმულირების გზით.

დაბოლოს, მნიშვნელოვანია გუნდის წევრების მხრიდან ღია და გულწრფელი გამოხმაურების წახალისება. ეს ხელს შეუწყობს ნდობის შექმნას და დამხმარე გარემოს შექმნას, სადაც გუნდის წევრები თავს კომფორტულად გრძნობენ თავიანთი აზრებისა და იდეების გაზიარებას. როდესაც გუნდის წევრები გრძნობენ მოსმენას და ღირებული, ისინი უფრო მეტად ერთგულნი არიან გუნდის წარმატებისკენ.

დასკვნის სახით, გუნდის წევრებისგან შესყიდვისა და ვალდებულების გადაჭრა მოითხოვს მკაფიო კომუნიკაციის, გაძლიერების და ნდობის ერთობლიობას. დამხმარე კულტურის შექმნით, გუნდის წევრებს მიაწოდოს რესურსები, რომლებიც მათ წარმატების მისაღწევად სჭირდებათ და ღია და გულწრფელი გამოხმაურების წახალისება, გუნდებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ საკუთრების, ანგარიშვალდებულების და გუნდის წარმატებისადმი ერთგულების გრძნობას.