გუნდის წევრების როლებისა და პასუხისმგებლობების გაგების არარსებობა

გუნდის წევრების როლებისა და პასუხისმგებლობების გაგების არარსებობა გუნდებში ჩვეულებრივი საკითხია და შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გუნდის პროდუქტიულობაზე და ეფექტურობაზე. ამ საკითხის ძირეული მიზეზი შეიძლება გამოწვეული იყოს ცუდი კომუნიკაციით, როლებისა და პასუხისმგებლობების შესახებ სიწმინდის არარსებობით, ან გუნდის ცუდი სტრუქტურის გამო.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, ბიზნეს ფსიქოლოგი გირჩევთ შემდეგ ნაბიჯებს:

როლების და პასუხისმგებლობების განმარტება: პირველი ნაბიჯი არის იმის უზრუნველყოფა, რომ გუნდის ყველა წევრს ჰქონდეს მკაფიოდ გააზრება მათი როლის შესახებ და რა არის მათგან მოსალოდნელი. ამის მიღწევა შესაძლებელია თითოეული როლისთვის სამუშაოს აღწერილობის შექმნით და გუნდთან რეგულარულად გადახედვით.

ეფექტური კომუნიკაცია: გუნდის წევრებს შორის ღია და რეგულარული კომუნიკაციის წახალისება. ეს შეიძლება იყოს რეგულარული გუნდური შეხვედრების, ერთჯერადი შემოწმების ან რეგულარული უკუკავშირის სესიების საშუალებით.

გუნდის მშენებლობა: გუნდის წევრების წახალისება, რომ ერთად იმუშაონ და შექმნან ურთიერთობები. ეს შეიძლება იყოს გუნდური შექმნის საქმიანობით ან რეგულარული სოციალური ღონისძიებებით.

განსაზღვრეთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი: ნათლად ასახეთ გუნდისთვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და უზრუნველყონ, რომ ყველამ იცოდეს, თუ როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებებს და ვინ იქნება ჩართული ამ პროცესში.

იზეიმეთ წარმატებები და ისწავლეთ წარუმატებლობებისგან: დაბოლოს, მნიშვნელოვანია წარმატებების აღნიშვნა და გუნდის წარუმატებლობის სწავლა. ეს ხელს შეუწყობს გუნდური პოზიტიური კულტურის განვითარებას და გუნდური მუშაობის წახალისებას.

დასკვნის სახით, გუნდის წევრების როლებისა და პასუხისმგებლობების გაგების არარსებობის საკითხის მოგვარება მოითხოვს მკაფიო კომუნიკაციის, გუნდის ეფექტური მშენებლობის ერთობლიობას და გადაწყვეტილების მიღების კარგად განსაზღვრულ პროცესს. ამ ნაბიჯების შესრულებით, გუნდებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტიულობა, ეფექტურობა და საერთო შესრულება.