მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობა

მე დავინახე, რომ ერთ -ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელსაც გუნდი ემუქრება, აშკარა მიზნების და მიზნების არარსებობაა. როდესაც გუნდები არ შეესაბამება იმას, თუ რას ცდილობენ მიაღწიონ, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა, იმედგაცრუება და არაეფექტურობა. აქ მოცემულია ჩემი მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა.

აღწერა: მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობა შეიძლება წარმოიშვას გუნდში მრავალი მიზეზის გამო. ალბათ, გუნდი ჩამოყალიბდა მკაფიო მიზნის გარეშე, ან თავიდანვე არ ჩამოყალიბდა მიზნები. ეს ასევე შეიძლება იყოს გუნდის გარემოში ცვლილებების შედეგი, მაგალითად, პრიორიტეტების შეცვლა ან ლიდერობის ცვლილებები. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გუნდი არ არის ნათელი, თუ რაზე მუშაობს, შეიძლება წევრებისთვის რთული იყოს იმის ცოდნა, თუ რა არის მოსალოდნელი მათგან და რა როლი შეესაბამება მათ უფრო დიდ სქემაში.

ასახვა: გუნდები, რომლებიც მიზნებსა და ამოცანებზე არ შეესაბამება, ხშირად ნაკლებად პროდუქტიული და ნაკლებად მოტივირებულია. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოს კმაყოფილების დაქვეითება და გუნდის წევრების მხრიდან ვალდებულების არარსებობა. გარდა ამისა, როდესაც გუნდის წევრები არ არიან ნათელია, თუ რაზე მუშაობენ, ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუგებრობები და უთანხმოება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გამოტოვებული ვადები, გამოტოვებული შესაძლებლობები და გუნდში ურთიერთობების დაზიანებაც კი.

გამოსავალი: გუნდში მკაფიო მიზნებისა და მიზნების არარსებობის პრობლემის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოთ გუნდის მიზნების და მიზნების მკაფიო განმარტება. ეს უნდა გაკეთდეს თავიდანვე და რეგულარულად უნდა გადახედოთ და განახლდეს. გუნდმა ასევე უნდა შეიმუშაოს მოქმედების მკაფიო გეგმა და დაავალოს კონკრეტული როლები და პასუხისმგებლობები თითოეულ წევრს. კომუნიკაცია მთავარია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველას შეესაბამება ის, რაც მოსალოდნელია მათგან და რა როლი შეესაბამება გუნდის მიზნების მიღწევაში. დაბოლოს, მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად გადახედოთ პროგრესს და შეიტანოთ კორექტირება გეგმაში საჭიროებისამებრ, რათა გუნდი დარჩეს ორიენტირებული და შეესაბამებოდეს მის მიზნებს.

დასკვნის სახით, მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობამ შეიძლება დიდი გავლენა მოახდინოს გუნდის წარმატებაზე. გუნდის მიზნების, მიზნების და როლების მკაფიოდ განსაზღვრის ნაბიჯების გადადგმის გზით და გეგმის რეგულარულად გადახედვით და რეგულირებით, გუნდებს შეუძლიათ უზრუნველყონ, რომ ისინი მუშაობენ საერთო მიზნისკენ და რომ ყველას შეესაბამება ის, რაც მოსალოდნელია მათგან.