ნდობისა და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა

მე აღმოვაჩინე, რომ ერთ -ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელსაც გუნდები აწყდებიან, ნდობისა და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობაა. ეს შეიძლება იყოს მთავარი საგზაო ბლოკი ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად და შეიძლება გამოიწვიოს ტოქსიკური სამუშაო გარემო. ამ საკითხის გადასაჭრელად, რამდენიმე ნაბიჯია, რომელთა გადადგმაც შესაძლებელია.

პირველი, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ნდობისა და ანგარიშვალდებულების არარსებობის ძირითადი მიზეზი. ეს ხშირად შეიძლება გამომდინარეობდეს გუნდის წევრებთან წარსული გამოცდილებისგან, რომლებმაც ვერ მიიღეს თავიანთი ვალდებულებების შესრულება, ან კომუნიკაციისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში გამჭვირვალეობის ზოგადი ნაკლებობის გამო.

ძირეული მიზეზის გამოვლენის შემდეგ, მნიშვნელოვანია გუნდთან უშუალოდ საკითხის მოგვარება. ეს შეიძლება გაკეთდეს ღია და გულწრფელი დისკუსიების საშუალებით, თუ რას გრძნობს გუნდის თითოეული წევრი და რას უნდა ნახონ ისინი ნდობისა და ანგარიშვალდებულების შესაქმნელად.

ერთი გამოსავალი, რომელიც ეფექტური აღმოჩნდა, არის გადაწყვეტილების მიღების მკაფიო და თანმიმდევრული პროცესების და ოქმების განხორციელება. ეს შეიძლება შეიცავდეს რეგულარულ შემოწმებებს და შემდგომებს, ასევე კომუნიკაციისა და ანგარიშვალდებულების მკაფიო ხაზებს. გარდა ამისა, შესრულების შეფასებისა და რეგულარული უკუკავშირის სესიების განხორციელება ხელს შეუწყობს, რომ გუნდის ყველა წევრი შეასრულოს მოლოდინები და პასუხისმგებლობა ეკისრება მათ ქმედებებს.

კიდევ ერთი გამოსავალია ხელი შეუწყოს გამჭვირვალობისა და ღია კომუნიკაციის კულტურას. ამის მიღწევა შესაძლებელია გუნდის წევრების წახალისებით, რომ ღიად ისაუბრონ თავიანთ მოსაზრებებზე და პრობლემებზე და შექმნან უსაფრთხო სივრცე კონსტრუქციული გამოხმაურებისა და კრიტიკისთვის.

საბოლოო ჯამში, გუნდში ნდობისა და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის გადაჭრის გასაღები არის გარემოს შექმნა, სადაც გუნდის ყველა წევრი გრძნობს მხარს და ღირებული. ეს შეიძლება გაკეთდეს გამჭვირვალობის, ღია კომუნიკაციისა და პასუხისმგებლობის მკაფიო ხაზების პოპულარიზაციით. უშუალოდ საკითხის მოგვარებასა და ეფექტური გადაწყვეტილებების განხორციელებით, გუნდებს შეუძლიათ შექმნან უფრო ძლიერი ურთიერთობები, ხელი შეუწყონ ნდობისა და ანგარიშვალდებულების კულტურას და ერთად მიიღონ უკეთესი გადაწყვეტილებები.