როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “მოტივაციის ნაკლებობა”?

მოტივაციის ნაკლებობა შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყოს ნებისმიერი გუნდისთვის, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაქვეითება, ცუდი შესრულება და მაღალი ბრუნვა. ამ საკითხის ეფექტურად მოსაგვარებლად, მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, გააცნობიეროთ მოტივაციის არარსებობის ძირითადი მიზეზები.

გუნდში მოტივაციის არარსებობის ერთ -ერთი პოტენციური მიზეზი შეიძლება იყოს მკაფიო მიზნების და მოლოდინების ნაკლებობა. თუ გუნდის წევრები არ არიან ნათელია, თუ რა არის მოსალოდნელი მათგან ან რაზე მუშაობენ, ისინი შეიძლება იბრძოლონ მოტივაციისთვის.

კიდევ ერთი პოტენციური მიზეზი შეიძლება იყოს ავტონომიის ნაკლებობა და კონტროლი საკუთარი საქმის შესახებ. როდესაც გუნდის წევრები ფიქრობენ, რომ ისინი არ აკონტროლებენ თავიანთ მუშაობას, ან რომ მათი წვლილი არ არის შეფასებული, ისინი შეიძლება გახდნენ დემოტივირებული.

აღიარებისა და დაფასების ნაკლებობამ ასევე შეიძლება ხელი შეუწყოს გუნდში მოტივაციის ნაკლებობას. როდესაც გუნდის წევრები გრძნობენ, რომ მათი შრომისმოყვარეობა და ღვაწლი არ აღიარებულია ან არ დაფასდება, ისინი შეიძლება განთავისუფლდნენ.

ამ საკითხების მოსაგვარებლად, ლიდერებსა და მენეჯერებს მნიშვნელოვანია, რომ მიიღონ პროაქტიული მიდგომა პოზიტიური და მოტივაციური სამუშაო გარემოს გასაზრდელად. ეს შეიძლება შეიცავდეს გუნდის წევრების მკაფიო მიზნების და მოლოდინების დასახვას, ავტონომიისა და შეყვანის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გუნდის წევრების აღიარებასა და დაფასებას მათი შრომისმოყვარეობისა და წვლილისთვის.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გუნდის წევრებისთვის რეგულარული გამოხმაურებისა და მწვრთნელის მიწოდება, რათა მათ დაეხმარონ მათ გააცნობიერონ თავიანთი წინსვლა და როგორ შეუძლიათ გაუმჯობესება. აგრეთვე სწავლის, ტრენინგის და განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

ღია კომუნიკაციისა და აქტიური მოსმენის კულტურის შექმნა, სადაც გუნდის წევრებიც გრძნობენ ღირებული, მოსმენილი და პატივისცემით. ამის მიღწევა შესაძლებელია გამჭვირვალეობის განვითარებით, თანამშრომლობის განვითარებით და ღია და გულწრფელი გამოხმაურების წახალისებით.

საერთო ჯამში, გუნდში მოტივაციის ნაკლებობა მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც ეხება როგორც ინდივიდუალურ, ისე ორგანიზაციულ დონის ფაქტორებს, რომლებიც მასში მონაწილეობენ. პოზიტიური და დამხმარე სამუშაო გარემოს შექმნით, ლიდერებსა და მენეჯერებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ გუნდის წევრებს შორის მოტივაციისა და ჩართულობის კულტურის განვითარებას.