როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური რესურსები და მხარდაჭერა”?

როგორც ბიზნეს ფსიქოლოგი, რომელსაც აქვს გუნდში მოტივაციის ექსპერტიზა, ხშირად მინახავს, ​​რომ ადეკვატური რესურსების არარსებობა და მხარდაჭერა შეიძლება მნიშვნელოვანი შეფერხება იყოს გუნდური ზნეობისა და მოტივაციისთვის. ეს საკითხი შეიძლება წარმოიშვას მრავალი მიზეზის გამო, როგორიცაა ბიუჯეტის შეზღუდვები, ორგანიზაციული არასწორად მართვა და გუნდის მიმართ რესურსების მნიშვნელობისა და დახმარების გააზრების არარსებობა.

როდესაც გუნდებს არაადეკვატური რესურსები და მხარდაჭერა აქვთ, მათ ხშირად რჩებიან იმედგაცრუებული, დაუსაბუთებელი და შეუსრულებელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაქვეითება, სტრესის უფრო მაღალი დონის და, საბოლოოდ, მუშაობის უფრო დაბალი ხარისხი. ამ საკითხის გადასაჭრელად, აუცილებელია იმის გაგება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რესურსები და მხარდაჭერა გუნდისთვის და რა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება პრობლემის გადასაჭრელად.

ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ რესურსები და მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ისინი გუნდს აძლევდნენ ინსტრუმენტებს და რესურსებს, რომლებიც აუცილებელია სამუშაოს შესასრულებლად. როდესაც გუნდებს არ აქვთ წვდომა რესურსებზე და მათთვის საჭირო დახმარებით, ამან შეიძლება გაამძაფროს მათი სამუშაო, რაც გამოიწვევს მოტივაციის დაქვეითებას და უიმედობის შეგრძნებას. გარდა ამისა, მხარდაჭერა და რესურსები გუნდებს ეხმარება იგრძნონ ღირებული და დაფასებული, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს მათ საერთო მოტივაციაში და კმაყოფილებაში.

გუნდში არაადეკვატური რესურსების და დახმარების საკითხის გადასაჭრელად, არსებობს რამდენიმე ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც შესაძლებელია. პირველ რიგში, აუცილებელია გუნდის საჭიროებების გაგება და რა რესურსები და მხარდაჭერა მოითხოვს. ეს შეიძლება გაკეთდეს გუნდთან რეგულარული კომუნიკაციისა და უკუკავშირის სესიების საშუალებით. მეორეც, მნიშვნელოვანია რესურსების გამოყოფა და მხარდაჭერა გუნდის საჭიროებებზე დაყრდნობით და პირველ რიგში პრიორიტეტული იყოს ყველაზე კრიტიკული საჭიროებების შესახებ. დაბოლოს, მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად აკონტროლოთ გუნდის რესურსები და მხარდაჭერა, რათა მათ ეფექტურად და ეფექტურად გამოიყენონ ისინი.

დასკვნის სახით, არასაკმარისი რესურსები და მხარდაჭერა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს გუნდის მოტივაციაზე და მორალზე. ამ საკითხის გადასაჭრელად, აუცილებელია იმის გაგება, თუ რა არის რესურსების მნიშვნელობა და მხარდაჭერა და მათი გამოყოფა გუნდის საჭიროებებზე დაყრდნობით. ამით თქვენ შეგიძლიათ დაგეხმაროთ დამხმარე და მოტივაციური სამუშაო გარემოს შექმნაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის გაუმჯობესება, უფრო მაღალი მორალი და უფრო ჩართული გუნდი.