როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “პროფესიული განვითარების შეზღუდული შესაძლებლობები”?

როგორც ბიზნეს ფსიქოლოგი, რომელსაც აქვს გუნდში მოტივაციის ექსპერტიზა, ხშირად ვხვდები გუნდში არასაკმარისი რესურსების და მხარდაჭერის საკითხს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოტივაციის და პროდუქტიულობის ნაკლებობა, რამაც გამოიწვია საერთო შესრულების დაქვეითება.

ამ საკითხის ერთი შესაძლო მიზეზი არის მკაფიო კომუნიკაციისა და გუნდის წევრებსა და მენეჯმენტს შორის მოლოდინების არარსებობა. თუ გუნდის წევრებს არ აქვთ ნათელი, თუ რა არის მათგან მოსალოდნელი და არ აქვთ ის რესურსი, რაც მათ დავალებების შესასრულებლად სჭირდებათ, ამან შეიძლება გამოიწვიოს იმედგაცრუება და მოტივაციის ნაკლებობა.

კიდევ ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს აღიარებისა და ჯილდოს ნაკლებობა გუნდის წევრებისთვის, რომლებიც დამატებით ძალისხმევას ახდენენ. თუ გუნდის წევრები ბევრს მუშაობენ, მაგრამ ვერ ხედავენ რაიმე შედეგს ან აღიარებას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოტივაციის დაქვეითება და შესრულების დაქვეითება.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია დაიწყოთ ძირეული მიზეზის მოგვარებით. კომუნიკაცია და მოლოდინები მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული, ხოლო გუნდის წევრებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა იმ რესურსებზე, რომლებიც მათ დავალებების შესასრულებლად სჭირდებათ. გარდა ამისა, გუნდის წევრები უნდა აღიარონ და დააჯილდოვონ თავიანთი ძალისხმევისთვის, რადგან ამან შეიძლება დადებითი გავლენა მოახდინოს მოტივაციაზე და საერთო შესრულებაზე.

დასკვნის სახით, გუნდში არასაკმარისი რესურსები და მხარდაჭერა შეიძლება გამოიწვიოს მოტივაციის და შესრულების დაქვეითება. ამ საკითხის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია, რომ მოგვმართოთ ძირეული მიზეზი მკაფიო კომუნიკაციით, საჭირო რესურსების მიწოდებით და გუნდის წევრების ამოცნობა და დაჯილდოება მათი ძალისხმევისთვის.