როგორ გადავწყვიტოთ “გუნდის წევრებს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის ნაკლებობა” გუნდში?

როგორც ბიზნეს ფსიქოლოგი, მე განვიხილე სხვადასხვა ორგანიზაციებში “გუნდის წევრთა შორის ნდობისა და თანამშრომლობის არარსებობა”. ეს არის საერთო გამოწვევა, რომელიც გავლენას ახდენს გუნდის მუშაობასა და პროდუქტიულობაზე. ამ საკითხის გადასაჭრელად, შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა შესაძლებელია:

ძირეული მიზეზის დადგენა: პირველი ნაბიჯი არის ნდობისა და თანამშრომლობის არარსებობის მიზეზების გაგება. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს წინა გამოცდილების, კომუნიკაციის გაფუჭების ან პიროვნების კონფლიქტებით.

ღია კომუნიკაციის წახალისება: გუნდები, რომლებიც ღიად და გულწრფელად კომუნიკაციას უწევენ კომუნიკაციას, უფრო მეტად აშენებენ ნდობას და თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. გუნდის წევრებს წაახალისეთ, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები და შეშფოთება თავისუფლად და მოუსმინონ ერთმანეთს.

ნდობის მშენებლობა: ნდობა წარმატებული გუნდის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. გუნდებს შეუძლიათ ნდობა შექმნან გამჭვირვალე, საიმედო და გულწრფელი. ეს შეიძლება გაკეთდეს გუნდის შექმნის ღონისძიებებით და რეგულარული უკუკავშირის სესიებით.

თანამშრომლობის განვითარება: გუნდის წევრების წახალისება საერთო მიზნის მისაღწევად, ხელს შეუწყობს თანამშრომლობის განვითარებას. გუნდებს შეუძლიათ ითანამშრომლონ იდეებისა და რესურსების გაზიარებით, დავალებების დელეგირებით და ერთმანეთის ძლიერი და სისუსტეების აღიარებით.

წარმატების აღნიშვნა: გუნდის წარმატებების აღნიშვნა, რაც არ უნდა მცირე იყოს, შეიძლება დაეხმაროს გუნდური პოზიტიური კულტურის შექმნას და გუნდის წევრებს შორის თანამშრომლობის გაზრდას.

დასასრულს, გუნდის წევრთა შორის ნდობისა და თანამშრომლობის არარსებობის საკითხის მოგვარება მოითხოვს ღია კომუნიკაციის, ნდობის მშენებლობის, თანამშრომლობისა და წარმატებების აღნიშვნას. ამ საკითხების მოგვარებით და გუნდური პოზიტიური კულტურის განვითარების გზით, გუნდებს შეუძლიათ გადალახონ ეს გამოწვევები და გააუმჯობესონ მათი საერთო შესრულება.