როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “მკაფიო მიზნების და მიზნების ნაკლებობა”?

მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობა არის საერთო საკითხი, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გუნდის მოტივაციაზე და შესრულებაზე. როდესაც პირები გაურკვეველია იმის შესახებ, თუ რა არის მათგან მოსალოდნელი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა, იმედგაცრუება და მიმართულების ნაკლებობა. აქ მოცემულია აღწერა, ასახვა და ამ პრობლემის გადაწყვეტა.

აღწერა: მკაფიო მიზნების და ამოცანების არარსებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით, მაგალითად, მართვის ცუდი კომუნიკაცია, სამუშაოს გაურკვეველი აღწერილობები ან მიზნების დასახვის პროცესების არარსებობა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს პრიორიტეტების სიცხადის ნაკლებობა და ინდივიდუალური და გუნდური მიზნების შეუსაბამობა.

ასახვა: მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობა შეიძლება საზიანო იყოს გუნდური ზნეობისა და მოტივაციისთვის. იმის გაგების გარეშე, თუ რაზე მუშაობენ ისინი, ინდივიდებმა შეიძლება იგრძნონ თავი დაქვემდებარებული და შეიძლება არ ჰქონდეთ მიზნის გრძნობა. გარდა ამისა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაქვეითება, რადგან გუნდის წევრებმა ვერ შეძლონ თავიანთი ძალისხმევის ეფექტურად ფოკუსირება.

გამოსავალი: მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობის საკითხის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია, რომ შექმნათ მკაფიო და ლაკონური მიზნების დასახვის პროცესი. ეს შეიძლება გაკეთდეს:

კომუნიკაცია მენეჯმენტიდან: მენეჯმენტმა მკაფიოდ უნდა დაუკავშირდეს კომპანიის მიზნებს და მიზნებს გუნდის ყველა წევრს, რათა ყველას ჰქონდეს მკაფიო გაგება, თუ რა არის მოსალოდნელი.

განსაზღვრეთ როლები და პასუხისმგებლობები: სამუშაოს აღწერილობები უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული და კომუნიკაციისთვის, რათა ყველამ იცის, რა არის მოსალოდნელი მათგან.

მიზნების დასახვის პროცესების დადგენა: გუნდებს უნდა მოუწოდონ მიზნების დასადგენად და რეგულარულად გადახედონ ამ მიზნების მიღწევას. ეს შეიძლება გაკეთდეს რეგულარული გუნდური შეხვედრების ან შესრულების მიმოხილვების საშუალებით.

წახალისება თანამშრომლების შეყვანა: თანამშრომლებს უნდა მოუწოდონ უზრუნველყონ მიზნის დასახვის პროცესში შესვლა, რადგან ეს ხელს შეუწყობს მოტივაციის და ჩართულობის გაზრდას.

ამ სტრატეგიების განხორციელებით, მკაფიო მიზნების და მიზნების არარსებობა შეიძლება ეფექტურად იქნას განხილული და გუნდის მოტივაცია და შესრულება შეიძლება გაუმჯობესდეს.