როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა”?

გუნდში პასუხისმგებლობის არარსებობა შეიძლება მნიშვნელოვანი დაბრკოლება იყოს მიზნების და მიზნების მისაღწევად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხებები, შეცდომები და არაეფექტურობა და ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გუნდის მორალზე და მოტივაციაზე. ამ სიტუაციაში, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხის მოგვარებას და გუნდში პასუხისმგებლობის კულტურის დამკვიდრებას.

გუნდში პასუხისმგებლობის არარსებობის ერთ -ერთი შესაძლო მიზეზი არის მკაფიო როლებისა და პასუხისმგებლობების არარსებობა. როდესაც გუნდის წევრებს არ ესმით მათი კონკრეტული როლები და პასუხისმგებლობები, მათთვის რთული შეიძლება იყოს მათი საქმიანობის საკუთრება და პასუხისმგებლობა დაეკისროს მათ შესრულებას.

კიდევ ერთი პოტენციური მიზეზი არის მკაფიო და გაზომვადი მიზნების და მიზნების ნაკლებობა. გუნდის წევრებზე მუშაობის გარეშე, გუნდის წევრებს შეიძლება არ ჰქონდეთ მიმართულების გრძნობა ან იცოდეთ, თუ როგორ უწყობს ხელს მათი მუშაობა გუნდის მთლიან წარმატებას.

ამ პრობლემის მოგვარება იქნება მკაფიო როლების და პასუხისმგებლობების დადგენა და გუნდის ყველა წევრის გაგება და ვალდებულნი არიან შეასრულონ თავიანთი როლები. ამის მიღწევა შესაძლებელია გუნდური შექმნის საქმიანობის ან ჯგუფური დისკუსიების საშუალებით. გარდა ამისა, სპეციფიკური, გაზომვადი და მიღწეული მიზნების დასახვევად შეიძლება უზრუნველყოს მიმართულება და დაეხმაროს ანგარიშვალდებულებას.

ასევე მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის კულტურის შექმნა, სადაც გუნდის წევრები თავს და სხვებს პასუხობენ თავიანთი ქმედებების გამო. ეს შეიძლება გაკეთდეს ღია და გულწრფელი კომუნიკაციის პოპულარიზაციით და გუნდის წევრების წახალისებით, რომ აიღონ თავიანთი საქმიანობა და ისაუბრონ, როდესაც ისინი ხედავენ საკითხებს ან პრობლემებს.

გარდა ამისა, რეგულარული შემოწმებებისა და პროგრესის ანგარიშების შექმნა ხელს შეუწყობს გუნდის წევრების თვალყურის დევნას და უზრუნველყოს, რომ ყველას აკმაყოფილებს მათი მიზნები და პასუხისმგებლობები. და საკითხების მოგვარებისა და მოგვარების მკაფიო პროცესის ჩატარება ხელს შეუწყობს პრობლემების ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველას პასუხს აგებს მათი ქმედებებისთვის.

საერთო ჯამში, გუნდში პასუხისმგებლობის არარსებობის გადაწყვეტა არის პასუხისმგებლობის კულტურის შექმნა, სადაც გუნდის წევრებმა გააცნობიერონ თავიანთი როლები და პასუხისმგებლობები, ვალდებულნი არიან მიაღწიონ კონკრეტულ მიზნებსა და მიზნებს, და საკუთარ თავს და სხვებს პასუხისმგებლობას უტარებენ თავიანთ ქმედებებს.