როგორ გადავწყვიტოთ “კომუნიკაციის ავარია” გუნდში?

გუნდში კომუნიკაციის ავარიამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გუნდის დინამიკაზე, პროდუქტიულობასა და მთლიან წარმატებებზე. ისინი ხშირად ხდება მაშინ, როდესაც გუნდის წევრები აშკარად არ აწყნარებენ თავიანთ აზრებს, იდეებსა და მოლოდინებს ერთმანეთთან.

კომუნიკაციის ავარიის ერთ – ერთი საერთო მიზეზი გუნდის წევრთა შორის ნდობის ნაკლებობაა. როდესაც გუნდის წევრები არ ენდობიან ერთმანეთს, ისინი შეიძლება უყოყმანოდ გაზიარონ თავიანთი აზრები და იდეები, ან შეიძლება არ სურთ სხვების მოსმენა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუგებრობა, იმედგაცრუება და თანამშრომლობის ნაკლებობა.

კომუნიკაციის ავარიის კიდევ ერთი გავრცელებული მიზეზი არის საკომუნიკაციო არხების არარსებობა. როდესაც გუნდის წევრებს არ აქვთ მკაფიო გაგება, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, მათ შეიძლება არ გაუწიონ თავიანთი აზრები და იდეები. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა და იმედგაცრუება და გუნდს გაუადვილოს ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება.

გუნდში კომუნიკაციის ავარიის გადასაჭრელად, პირველი ნაბიჯი არის პრობლემის ძირეული მიზეზების დადგენა. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს თანამშრომელთა კვლევების, ფოკუს ჯგუფების და ინტერვიუების ჩატარებას, რათა შეაგროვოს უკუკავშირი და შეხედულებისამებრ საკითხებზე.

ძირეული მიზეზების გამოვლენის შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯი არის გადაწყვეტილებების განხორციელება, რომლებიც ამ საკითხებს ეხება. ეს შეიძლება შეიცავდეს:

გამჭვირვალეობის წახალისება და გუნდის წევრებს შორის ღია და ინკლუზიური გარემოს შექმნით, სადაც გუნდის ყველა წევრი თავს კომფორტულად გრძნობს საკუთარი აზრებისა და იდეების გაზიარებას.

ტრენინგის და რესურსების უზრუნველყოფა ეფექტური კომუნიკაციისთვის, როგორიცაა ეფექტური გამოხმაურება და კონფლიქტის მოგვარება.

გუნდის წევრების წახალისება, რომ აქტიურად მოუსმინონ ერთმანეთს და მიიღონ დრო სხვადასხვა პერსპექტივის გასაგებად.

მკაფიო საკომუნიკაციო არხების და მითითებების შექმნა, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდნენ გუნდის წევრებმა ერთმანეთთან, მაგალითად, რეგულარული გუნდის შეხვედრების, ელ.ფოსტის ან მყისიერი შეტყობინებების საშუალებით.

გუნდის წევრების წახალისება საკუთარი კომუნიკაციისთვის პასუხისმგებლობის აღება, მკაფიო მოლოდინების დაწესებით და გუნდის წევრების წინაშე პასუხისმგებლობის შესაბამისად, ვალდებულებების შესრულების შემდეგ.

გუნდის წევრთა შორის ნდობის შექმნა ისეთი საქმიანობის საშუალებით, როგორიცაა გუნდის მშენებლობა, ყინულის გამტაცებლები და გუნდური კავშირის სხვა ღონისძიებები.

საერთო ჯამში, გუნდში კომუნიკაციის ავარიების მოგვარება მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც ეხება პრობლემის ძირეულ მიზეზებს და ხელს უწყობს გუნდის წევრებს შორის ღია, გამჭვირვალე და ეფექტურ კომუნიკაციას.

როგორც ასახვა, ეფექტურად კომუნიკაცია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გუნდებსა და ორგანიზაციებს, რადგან ეს უზრუნველყოფს, რომ ყველას ერთსა და იმავე გვერდზე იყოს და დავალებები ეფექტურად დასრულდეს. ამასთან, ეს ყოველთვის არ არის ადვილი, რადგან ადამიანებს აქვთ კომუნიკაციის განსხვავებული სტილი და ზოგჯერ, გზა, რაც ჩვენ აღვიქვამთ ნივთებს, არ არის იგივე, როგორც სხვები. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია გონების და მოქნილობა გქონდეთ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, და იცოდეთ გუნდის შიგნით კომუნიკაციის სხვადასხვა გზების შესახებ.

უფრო მეტიც, მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ კომუნიკაციის ავარია გუნდური დინამიკის ნორმალური ნაწილია, და რომ აუცილებელია იყოთ პროაქტიული მათთან მიმართებაში და გუნდში ეფექტური კომუნიკაციის პოპულარიზაციაში. ზემოხსენებული გადაწყვეტილებების განხორციელებით, გუნდებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ კომუნიკაცია, გააძლიერონ მათი პროდუქტიულობა და საბოლოოდ გამოიწვიოს წარმატებული შედეგი.