Adostasun eza taldekideen artean

Talde askotan “taldekideen artean akordio faltagatik” gai arrunta topatu dut. Arazo honek frustrazioa, produktibitatea eta gatazka gutxitu ditzake, eta horrek taldearen arrakasta kaltetu dezake.

Arazo hau konpontzeko lehen urratsa zergatik gertatzen ari den ulertzea da. Talde-kideak ados egon daitezke, hala nola, iritzien, helburu gatazkatsu, komunikazio faltak eta botere dinamikak taldean.

Desadostasunaren kausa identifikatu ondoren, hurrengo urratsa horri aurre egitea da. Irtenbide eraginkorra da talde barruan komunikazio argia eta zehatza ezartzea. Hori egin daiteke ohiko taldeen bilerak konfiguratuz, eztabaida irekiak eta zintzoak izanik, eta taldekideak beren iritziak eta kezkak ahots egitera bultzatuz.

Beste irtenbide bat taldearentzako helburu partekatu bat ezartzea da. Horrek taldea elkarrekin ekartzen lagun dezake, denek helburu komun bat lortzeko lan egiten baitute. Taldekideak helburu partekatu batekin lerrokatuta daudenean, elkarren artean ados jartzen dira.

Garrantzitsua da taldekide bakoitzari bere ideiak eta espezializazioa laguntzea. Taldekideak pentsamenduak eta iritziak partekatzera bultzatzea, taldean konfiantza eraikitzen eta lankidetza areagotzen lagun dezake.

“Akordiorik eza taldekideen artean” taldeetan alea arrunta da, baina komunikazio argi eta zehatzaren bidez konpondu daiteke, helburu partekatua ezarriz eta taldekideak bere ideiak eta espezializazioa ahalbidetzeko. Business Psikologo gisa, uste dut gai honi zuzendutakoa funtsezkoa dela taldearen arrakastarako, produktibitatea hobetu dezakeelako, gatazkak murriztea eta taldeko morala areagotzea.