Ako vyriešiť „neprimeranú komunikáciu“ v tíme?

Nedostatočná komunikácia v rámci tímu môže viesť k rôznym problémom vrátane nedorozumení, zmeškaných termínov a nízkej morálky. Na vyriešenie tohto problému je dôležité identifikovať základné príčiny rozpadu komunikácie a priamo ich riešiť.

Jednou z bežných dôvodov nedostatočnej komunikácie je nedostatok jasných očakávaní a cieľov. Bez jasného smerovania a očakávaní si členovia tímu môžu byť istí, čo sa od nich očakáva, a môžu sa snažiť efektívne komunikovať medzi sebou. Vedúci tímu by mal stanoviť jasné ciele a ciele pre tím a jasne ich oznámiť všetkým členom.

Ďalšou bežnou príčinou neprimeranej komunikácie je nedostatok dôvery a otvorenosti v tíme. Ak sa členovia tímu necítia pohodlne zdieľať svoje myšlienky a nápady, môže byť menej pravdepodobné, že budú efektívne komunikovať. Vedúci tímu by mal vedúci tímu podporovať prostredie dôvery a otvorenosti tým, že povzbudzuje členov tímu, aby sa podelili o svoje myšlienky a nápady a poskytovali príležitosti členom tímu, aby sa navzájom spoznali.

Ďalšou možnou príčinou nedostatočnej komunikácie sú zlé komunikačné kanály a nástroje, pre členov tímu môže byť ťažké efektívne zdieľať informácie a vzájomne spolupracovať, ak nepoužívajú príslušné komunikačné kanály a nástroje. Vedúci tímu by mal zabezpečiť, aby tím využíval príslušné komunikačné kanály a nástroje, ako sú aplikácie na odosielanie správ tímov, softvér na správu projektov a nástroje videokonferencií.

Nakoniec, nedostatočná komunikácia môže tiež vyplynúť z nedostatku odbornej prípravy a podpory. Členovia tímu si nemusia byť vedomí najlepších postupov komunikácie alebo nemusia mať zručnosti a znalosti, ktoré by mohli efektívne komunikovať. Vedúci tímu by mal poskytovať školenie a podporu členom tímu na zlepšenie svojich komunikačných schopností a znalostí.

Stručne povedané, neprimeraná komunikácia v rámci tímu môže mať negatívny vplyv na výkon, produktivitu a morálku tímu. Na vyriešenie tohto problému je dôležité identifikovať základné príčiny rozpadu komunikácie, ako napríklad nedostatok jasných očakávaní, nedostatok dôvery a otvorenosti, zlé komunikačné kanály a nástroje a nedostatok odbornej prípravy a podpory a priamo ich riešiť. Tým bude tím schopný efektívnejšie komunikovať a efektívnejšie spolupracovať.