Ako vyriešiť „zlé vedenie“ v tíme?

Zlé vodcovstvo môže byť pre tímy hlavnou prekážkou a môže viesť k zníženiu produktivity, nízkej morálke a vysokému obratu. Na vyriešenie tohto problému je dôležité najskôr identifikovať konkrétne správanie a kroky, ktoré prispievajú k zlému vodcovstvu. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom prieskumov zamestnancov, cieľových skupín a rozhovorov s cieľom zhromaždiť spätnú väzbu a poznatky o k dispozícii záležitosti vedenia.

Po zistení konkrétnych problémov je dôležité ich osloviť priamo s príslušným vodcom. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom koučovania, mentorstva alebo riadenia výkonnosti. Je tiež dôležité poskytnúť jasné očakávania a usmernenia týkajúce sa správania vodcovstva a držať vedúcich pracovníkov zodpovedných za svoje činy a rozhodnutia.

Okrem riešenia konkrétnych problémov je tiež dôležité vytvoriť kultúru transparentnosti a otvorenej komunikácie v tíme. To sa dá dosiahnuť povzbudením zamestnancov, aby sa podelili o svoje myšlienky a nápady, a podporovaním kultúry otvorenej spätnej väzby.

Je tiež dôležité poskytnúť príležitosti na rozvoj a školenie zamestnancov na zlepšenie vodcovských schopností, ako je komunikácia, rozhodovanie a budovanie tímu.

Nakoniec je dôležité zriadiť systém pravidelných hodnotení výkonnosti pre všetkých vodcov, čo by umožnilo neustálu spätnú väzbu a príležitosti identifikovať a riešiť všetky problémy s vedením.

Záverom možno povedať, že zlé vedenie môže byť pre tímy vážnym problémom, ale dá sa riešiť kombináciou riešenia konkrétnych problémov, vytvorenia kultúry transparentnosti a otvorenej komunikácie, poskytnutie príležitostí na rozvoj zamestnancov a vytvorenie systému na pravidelné hodnotenie výkonnosti . Podnikaním týchto krokov môžu organizácie zlepšiť vodcovstvo v rámci svojich tímov a nakoniec zlepšiť celkový výkon a produktivitu organizácie.