Aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması

Görüşdüm ki, əsas problemlər komandalarından biri də aydın məqsəd və məqsədlərin olmamasıdır. Komandalar əldə etməyə çalışdıqları şeylərə uyğun gəlmədikdə, qarışıqlığa, məyusluğa və səmərəsizliyə səbəb ola bilər. Bu problemi necə həll etmək barədə düşüncələrim.

Təsvir: Bir sıra səbəblərə görə bir komandada aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması yaranır. Bəlkə də komanda açıq bir məqsəd olmadan formalaşmış və ya məqsəd qoyulmamışdır. Həm də komandanın mühitindəki dəyişikliklərin nəticəsi ola bilər, məsələn, liderliyindəki prioritetlər və ya dəyişikliklər kimi. Hər halda, bir komanda işlədiyi şeydə aydın olmadıqda, üzvlərin onlardan nə gözlədiyini və rollarının daha böyük sxemində nə olduğunu bilmək çətin ola bilər.

Reflection: Məqsəd və vəzifələrə uyğun olmayan komandalar çox vaxt daha az məhsuldar və daha az motivasiya olunur. Bu, iş məmnuniyyətinin azalmasına və komanda üzvlərindən öhdəliyin olmamasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə, komanda üzvləri nə işlədikləri zaman aydın olmadıqda, anlaşılmazlıqlara və fikir ayrılıqlarına səbəb ola bilər. Bu, buraxılmış müddətlər, buraxılmış fürsətlər və hətta komanda daxilində münasibətlərə zərər verə bilər.

Həll yolu: Bir komandada aydın məqsəd və vəzifələrin olmaması problemini həll etmək üçün komandanın məqsədi və məqsədlərinin dəqiq bir tərifindən başlamaq vacibdir. Bu başlanğıcda edilməlidir və mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməli və yenilənməlidir. Komanda ayrıca hərəkət planı hazırlamalı və hər bir üzv üçün xüsusi rol və məsuliyyət təyin etməlidir. Rabitə, hamının onlardan gözlənilən və rollarının komandanın hədəflərinə nail olması ilə əlaqəli olmasını təmin etmək üçün açardır. Nəhayət, mütəmadi olaraq tərəqqi nəzərdən keçirmək və komandanın diqqət mərkəzində qalmasını və məqsədlərinə uyğun olaraq qalmasını təmin etmək üçün plana düzəlişlər etmək vacibdir.

Sonda aydın məqsəd və vəzifələrin olmaması bir komandanın uğuruna böyük təsir göstərə bilər. Komandanın məqsədi, məqsədləri və rollarını dəqiq müəyyənləşdirmək və planı mütəmadi olaraq nəzərdən keçirmək və planı tənzimləmək üçün addımlar, komandalar ümumi məqsədlə işlədiklərini və hamının onlardan gözlənilənə uyğunlaşdırılmasını təmin edə bilər.