Aydın prioritetlərin olmaması

Aydın prioritetlərin olmaması bir komanda mühitində əhəmiyyətli məsələlərə səbəb ola bilər. Aydın prioritetləri olmayan komandalar tez-tez məhsuldarlıq, komanda işi və məqsədlərinə çatmaqla mübarizə aparırlar. Bu məsələni həll etmək üçün işə yaradan bir neçə strategiya var.

Birincisi, aydın prioritetlərin olmamasının kök səbəbini başa düşmək vacibdir. Bu, aydın ünsiyyət, ziddiyyətli prioritet və ya liderliyin olmaması səbəbindən ola bilər. Kök səbəbi müəyyən edildikdən sonra, xüsusi məsələni həll etmək üçün bir həll uyğunlaşdırıla bilər.

Bir həll, komanda üçün ortaq bir görmə və missiya qurmaqdır. Bu, hər kəsə ümumi məqsəd və vəzifələri və hər bir şəxsin nə gözlənildiyini başa düşməyə kömək edəcəkdir. Bu paylaşılan görmə və missiya, hər kəsin ən vacib olduğunu başa düşməyi asanlaşdıran qərar qəbuletmə və prioritetləşdirmə üçün bir yol xəritəsi təqdim edəcəkdir.

Digər bir həll komanda üçün açıq bir qərar qəbul etmə prosesi yaratmaqdır. Bu proses bütün komanda üzvlərinə məlumat verilməlidir və vəzifələri və vəzifələri prioritetləşdirmək üçün meyarları daxil etməlidir. Bu proses ayrıca mübahisələrin həlli və çətin qərar qəbul etmək mexanizmi təmin etməlidir ki, hamı eyni səhifədədir və eyni məqsədlərə doğru çalışsın.

Nəhayət, bütün komanda üzvlərini qərar qəbul etmə prosesində cəlb etmək vacibdir. Bu, hər kəsin səsinin olduğunu və dəyərli hiss etdiyini təmin etməyə kömək edir və həm də komanda üzvlərinin təcrübələrini və anlayışlarını bölüşməsi üçün bir fürsət təqdim edir. Bu, müntəzəm komanda görüşləri, beyin fırtınası seansları və digər əməkdaşlıq formaları vasitəsilə edilə bilər.

Sonda bir komandada açıq prioritetlərin olmaması məsələsinin həlli çox tərəfli bir yanaşma tələb edir. Paylaşılan bir görmə və missiya qurmaq, dəqiq bir qərar qəbul etmə prosesinin qurulması və bütün komanda üzvlərinin iştirakı ilə komandalar arasında komandalar daha effektiv şəkildə işləyə və məqsədlərinə çata bilərlər.