Bagaimana menyelesaikan “kepelbagaian dan kemasukan yang tidak mencukupi” dalam satu pasukan?

Kepelbagaian dan kemasukan yang tidak mencukupi dalam satu pasukan boleh menyebabkan kekurangan kreativiti, inovasi, dan produktiviti. Ia juga boleh menyebabkan kekurangan pemahaman dan empati terhadap perspektif, latar belakang, dan pengalaman yang berbeza, yang boleh memberi kesan negatif terhadap penglibatan, motivasi, dan kepuasan pekerja.

Untuk menyelesaikan masalah ini, penting untuk mengenal pasti punca utama masalah. Ini boleh melibatkan menjalankan tinjauan, kumpulan fokus, dan wawancara dengan pekerja untuk mengumpulkan maklum balas dan pandangan tentang pengalaman mereka dengan kepelbagaian dan kemasukan dalam pasukan.

Sebaik sahaja penyebab utama telah dikenalpasti, organisasi boleh mengambil pendekatan pelbagai aspek untuk menangani masalah tersebut. Beberapa penyelesaian boleh termasuk:

-Mengembaraan dan melaksanakan strategi kepelbagaian dan inklusi yang komprehensif: Ini boleh termasuk menetapkan matlamat dan metrik yang jelas untuk kepelbagaian dan kemasukan, dan mewujudkan rancangan untuk mencapai matlamat tersebut.
-Menghabungkan latihan dan pendidikan untuk pekerja mengenai topik seperti kecenderungan tidak sedarkan diri, kecekapan budaya, dan mikro.
-Membuat persekitaran yang selamat dan inklusif bagi pekerja untuk berkongsi pengalaman dan perspektif mereka, dan secara aktif mencari dan menilai input dan idea mereka.
-Menghibitkan peluang untuk pekerja untuk berhubung dan belajar dari rakan sekerja dari latar belakang dan perspektif yang berbeza.
-Mostering budaya penghormatan, empati, dan berfikiran terbuka.

Adalah penting untuk diingat bahawa mencapai kepelbagaian dan kemasukan adalah proses berterusan yang memerlukan usaha dan komitmen yang berterusan dari semua anggota pasukan. Adalah penting untuk mengkaji semula dan menilai kemajuan ke arah mencapai matlamat kepelbagaian dan inklusi, dan membuat penyesuaian seperti yang diperlukan. Secara kerap mengumpul maklum balas daripada pekerja, dan juga mewujudkan sistem untuk aduan tanpa nama dapat membantu mengenal pasti dan menangani sebarang isu yang mungkin timbul.

Kesimpulannya, menyelesaikan kepelbagaian dan kemasukan yang tidak mencukupi dalam satu pasukan memerlukan pendekatan proaktif dan holistik yang menangani punca utama masalah, dan melibatkan penyertaan aktif dan penglibatan semua anggota pasukan. Dengan mewujudkan budaya keterangkuman, penghormatan dan empati, organisasi dapat memupuk tenaga kerja yang lebih pelbagai dan inklusif yang lebih baik untuk memacu inovasi dan mencapai kejayaan perniagaan.