Bagaimana menyelesaikan “membuat keputusan yang tidak cekap” dalam satu pasukan?

Pengambilan keputusan yang tidak cekap boleh menjadi titik kesakitan utama bagi pasukan, kerana ia boleh menyebabkan kelewatan, kekeliruan, dan ketidakpuasan di kalangan ahli pasukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, penting untuk terlebih dahulu memahami punca utama masalah.

Satu punca kemungkinan pengambilan keputusan yang tidak cekap adalah kekurangan proses membuat keputusan yang jelas dan peranan dalam pasukan. Tanpa garis panduan yang jelas tentang bagaimana keputusan harus dibuat dan siapa yang bertanggungjawab untuk membuatnya, ahli pasukan mungkin berjuang untuk mengetahui siapa yang akan dibawa untuk bimbingan dan kelulusan.

Satu lagi sebab yang mungkin adalah kekurangan komunikasi dan kerjasama di kalangan ahli pasukan. Tanpa komunikasi yang berkesan, ahli pasukan mungkin tidak menyedari perspektif dan kebimbangan orang lain, yang boleh menyebabkan kelewatan dan perselisihan.

Sebab yang mungkin ketiga adalah kekurangan data dan maklumat untuk memaklumkan membuat keputusan. Tanpa data yang tepat dan relevan, ahli pasukan mungkin berjuang untuk membuat keputusan yang bermaklumat yang paling penting dalam kepentingan pasukan dan organisasi.

Satu penyelesaian untuk masalah ini adalah untuk mewujudkan proses dan peranan membuat keputusan yang jelas dalam pasukan. Ini boleh melibatkan penciptaan matriks membuat keputusan yang menggariskan yang bertanggungjawab untuk membuat pelbagai jenis keputusan dan bagaimana keputusan tersebut harus dibuat.

Penyelesaian lain adalah untuk menggalakkan kerjasama dan komunikasi di kalangan ahli pasukan dengan mempromosikan dialog terbuka dan memupuk persekitaran saling menghormati dan kepercayaan.

Di samping itu, penting untuk mengumpulkan dan berkongsi data dan maklumat yang boleh memaklumkan membuat keputusan, dengan menyediakan akses kepada data yang berkaitan dan dengan mewujudkan peluang untuk ahli pasukan untuk berkongsi dan menganalisis maklumat.

Untuk menyelesaikan pengambilan keputusan yang tidak cekap, ia juga penting untuk mewujudkan budaya peningkatan yang berterusan, dengan menggalakkan ahli pasukan untuk merenungkan proses membuat keputusan mereka dan untuk mengenal pasti dan melaksanakan cara untuk memperbaikinya.

Kesimpulannya, pengambilan keputusan yang tidak cekap boleh menjadi titik kesakitan utama bagi pasukan, tetapi dengan menangani sebab-sebab akar dan pelaksanaan penyelesaian seperti proses membuat keputusan yang jelas, komunikasi dan kerjasama yang berkesan, dan mengumpulkan dan berkongsi data, pasukan dapat meningkatkan keputusan mereka- membuat kecekapan dan keberkesanan.