Bagaimana menyelesaikan “pengurusan projek yang tidak mencukupi” dalam satu pasukan?

Pengurusan projek yang tidak mencukupi boleh memberi kesan yang signifikan terhadap kejayaan pasukan dan keupayaannya untuk menyampaikan projek pada masa dan dalam anggaran. Titik kesakitan ini dapat nyata dalam beberapa cara, seperti komunikasi yang lemah, kekurangan matlamat dan objektif yang jelas, dan kekurangan akauntabiliti untuk hasil projek.

Untuk menyelesaikan masalah ini, adalah penting untuk mengenal pasti punca utama masalah. Ini boleh melibatkan menjalankan tinjauan pekerja, kumpulan fokus, dan wawancara untuk mengumpulkan maklum balas dan pandangan mengenai isu -isu yang ada. Ia juga penting untuk mengkaji semula proses dan prosedur pengurusan projek pasukan untuk mengenal pasti sebarang jurang atau bidang untuk penambahbaikan.

Satu penyelesaian untuk meningkatkan pengurusan projek dalam satu pasukan adalah untuk mewujudkan peranan dan tanggungjawab yang jelas bagi ahli pasukan. Ini termasuk menyerahkan pengurus projek yang berdedikasi untuk memimpin projek itu, serta menetapkan ahli pasukan tertentu untuk mengambil tugas atau tanggungjawab tertentu. Di samping itu, penting untuk menubuhkan saluran dan protokol komunikasi yang jelas, seperti mesyuarat pasukan biasa dan kemas kini kemajuan, untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama dan menyedari kemajuan projek.

Penyelesaian lain adalah untuk melaksanakan metodologi pengurusan projek, seperti Scrum atau Agile, untuk menyediakan rangka kerja untuk menguruskan dan menyampaikan projek. Metodologi ini harus disesuaikan dengan keperluan khusus pasukan dan organisasi, dan harus termasuk pencapaian yang jelas, hasil, dan garis masa.

Ia juga penting untuk mewujudkan sistem akauntabiliti untuk hasil projek, seperti ulasan dan penilaian prestasi biasa, untuk memastikan ahli pasukan memenuhi matlamat dan objektif projek.

Akhirnya, penting untuk menyediakan latihan dan sumber untuk pengurusan projek yang berkesan, seperti perisian dan alat pengurusan projek, untuk menyokong pasukan dalam usaha mereka.

Secara keseluruhannya, menyelesaikan titik kesakitan pengurusan projek yang tidak mencukupi dalam satu pasukan memerlukan mengenal pasti punca utama masalah, mewujudkan peranan dan tanggungjawab yang jelas, melaksanakan metodologi pengurusan projek, mewujudkan sistem akauntabiliti dan menyediakan latihan dan sumber yang diperlukan.