Bir ekipte “kötü performans yönetimi” nasıl çözülür?

Kötü performans yönetimi takım verimliliği ve moral üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Hesap verebilirlik, belirsiz beklentiler ve düşük çalışan katılımı eksikliğine yol açabilir.

Kötü performans yönetiminin temel nedenlerinden biri, ekip üyeleri için açık ve ölçülebilir hedef ve beklentilerin eksikliğidir. Bunlar olmadan, ekip üyelerinin kendilerinden ne beklendiğini ve performanslarının nasıl değerlendirildiğini anlamaları zor olabilir.

Kötü performans yönetiminin bir başka yaygın nedeni, düzenli ve etkili geri bildirim eksikliğidir. Düzenli geri bildirim olmadan, ekip üyeleri iyileştirmeleri gereken alanların farkında olmayabilir ve hatalarını düzeltme veya güçlü yönlerini geliştirme fırsatına sahip olmayabilir.

Bu sorunları ele almak için kuruluşlar, açık ve ölçülebilir hedefler, düzenli geri bildirim ve çalışan gelişimi ve büyüme fırsatları içeren etkili performans yönetim sistemleri uygulayabilir.

Bir çözüm, kuruluşun genel hedefleriyle uyumlu her ekip üyesi için açık ve ölçülebilir hedefler oluşturmak olacaktır. Bu hedefler ekip üyelerine açıkça iletilmeli ve hala alakalı olduklarından ve kuruluşun ihtiyaçları ile uyumlu olduklarından emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Başka bir çözüm, düzenli performans değerlendirmeleri ve geri bildirim süreçleri oluşturmak olacaktır. Bu, ekip üyelerine düzenli geri bildirim ve koçluk sağlamanın yanı sıra düzenli olarak resmi performans değerlendirmeleri yapmayı da içerebilir. Bu, iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olacak ve çalışanların herhangi bir sorunu çözmeleri ve performanslarını iyileştirmeleri için fırsatlar sağlayacaktır.

Ayrıca, kuruluşlar, becerileri geliştirmek için eğitim ve kaynak sağlamak ve kariyer gelişimi ve mesleki gelişim için fırsatlar sunmak gibi çalışan gelişimi ve büyümesi için fırsatlar sağlayabilir.

Yukarıdakilere yansıyarak, performans yönetiminin sürekli bir süreç olduğunu, bir kerelik bir olay olmadığını belirtmek önemlidir. Bu nedenle, çalışanların performanslarının ve rollerinin beklentilerinin farkında oldukları ve geri bildirimin düzenli ve devam eden bir süreç olduğu bir performans yönetimi kültürü oluşturmak çok önemlidir.

Özetle, bir ekip içindeki kötü performans yönetimini çözmek için, açık ve ölçülebilir hedefler oluşturmak, çalışan gelişimi ve büyümesi için düzenli geri bildirim ve fırsatlar sağlamak ve performans yönetimi kültürünü teşvik etmek önemlidir.