Bir ekipte “yetersiz çeşitlilik ve içerme” nasıl çözülür?

Bir ekip içinde yetersiz çeşitlilik ve dahil edilme, yaratıcılık, yenilik ve üretkenlik eksikliğine yol açabilir. Ayrıca, çalışanların katılımını, motivasyonunu ve memnuniyetini olumsuz etkileyebilecek farklı perspektiflere, geçmişlere ve deneyimlere karşı anlayış ve empati eksikliğine yol açabilir.

Bu sorunu çözmek için, önce sorunun temel nedenlerini belirlemek önemlidir. Bu, ekip içindeki çeşitlilik ve dahil olma deneyimleri hakkında geri bildirim ve bilgiler toplamak için anketler, odak grupları ve çalışanlarla yapılan görüşmelerin yapılmasını içerebilir.

Kök nedenler belirlendikten sonra, kuruluşlar sorunu ele almak için çok yönlü bir yaklaşım alabilir. Bazı çözümler şunları içerebilir:

-Kapsamlı bir çeşitlilik ve içerme stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması: Bu, çeşitlilik ve dahil etme için net hedefler ve metriklerin belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturmayı içerebilir.
-Bilinçsiz önyargı, kültürel yeterlilik ve mikroagresyonlar gibi konularda çalışanlar için eğitim ve öğretim.
-Çalışanların deneyimlerini ve perspektiflerini paylaşmaları için güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratmak ve girdilerini ve fikirlerini aktif olarak aramak ve değerlendirmek.
-Çalışanların farklı geçmiş ve perspektiflerden meslektaşlarıyla bağlantı kurmaları ve meslektaşlarından öğrenmeleri için fırsatlar sunar.
-Bir saygı, empati ve açık fikirlilik kültürünü etkilemek.

Çeşitlilik ve dahil edilmenin elde edilmesinin, ekibin tüm üyelerinden sürekli çaba ve bağlılık gerektiren sürekli bir süreç olduğunu akılda tutmak önemlidir. Çeşitlilik ve içerme hedeflerine ulaşma ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak yönünde ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirmek ve değerlendirmek önemlidir. Çalışanlardan düzenli olarak geri bildirim toplamak ve aynı zamanda anonim şikayetler için bir sistem oluşturmak, ortaya çıkabilecek sorunları tanımlamaya ve ele almaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, bir ekip içinde yetersiz çeşitlilik ve dahil edilmeyi çözmek, sorunun temel nedenlerini ele alan ve ekibin tüm üyelerinin aktif katılımını ve katılımını içeren proaktif ve bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Kuruluşlar, kapsayıcılık, saygı ve empati kültürü yaratarak, yeniliği artırmak ve iş başarısı elde etmek için daha donanımlı daha çeşitli ve kapsayıcı bir işgücünü geliştirebilir.