Bir komandada “aydın məqsəd və hədəflərin olmaması” ni necə həll etmək olar?

Aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması, komandanın motivasiyasına və performansına əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək ümumi bir məsələdir. Şəxslər onlardan gözləniləndən qeyri-müəyyən olduqda, qarışıqlığa, məyusluğa və istiqamətə səbəb ola bilər. Budur, bu problem üçün bir şərh, əks və bir həll.

Təsvir: Aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması, idarəetmə, aydın olmayan iş təsvirləri və ya hədəf təyin etmə proseslərinin olmaması kimi müxtəlif amillər səbəb ola bilər. Bu, prioritetlər və fərdi və komanda məqsədləri arasında uyğunsuzluq barədə aydınlıq olmamasına səbəb ola bilər.

Reflection: Aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması komandanın mənəvi və motivasiyasına zərər verə bilər. Nə işlədiklərini aydın bir şəkildə başa düşmədən, şəxslər əlçatmaz hiss edə bilər və məqsəd hissi olmaya bilər. Bundan əlavə, bu, məhsuldarlığın azalmasına səbəb ola bilər, çünki komanda üzvləri səylərini səmərəli şəkildə yönəldə bilməzlər.

Həll yolu: dəqiq məqsəd və məqsədlərin olmaması məsələsini həll etmək üçün aydın və qısa bir məqsəd təyin etmə prosesi yaratmaq vacibdir. Bu etməklə edilə bilər:

İdarəetmə ünsiyyəti: İdarəetmə şirkətin bütün komanda üzvlərinə və bütün komanda üzvlərinə hədəflərini açıq şəkildə bildirməlidir ki, hər kəsin gözlənildiyi barədə dəqiq bir anlayış var.

Rol və vəzifələri müəyyənləşdirin

Məqsəd təyin edən proseslər qurmaq: komandalar qolları bir-birinə təyin etmək və bu məqsədlərə qarşı mütəmadi olaraq tərəqqi nəzərdən keçirməyə təşviq edilməlidir. Bu, müntəzəm komanda görüşləri və ya performans rəyləri vasitəsilə edilə bilər.

İşçilərin girişini təşviq edin: işçilərin məqsəd qoyma prosesinə daxil olması tövsiyə olunmalıdır, çünki bu, motivasiyanı və nişan artırmağa kömək edə bilər.

Bu strategiyaları həyata keçirməklə aydın məqsəd və məqsədlərin olmaması səmərəli şəkildə həll edilə bilər və bir komandanın motivasiyası və performansı yaxşılaşdırıla bilər.