Bir komandada “bəlli olmayan rol və vəzifələri” necə həll etmək olar?

Material rol və məsuliyyətlər komanda motivasiyasına və məhsuldarlığa əsas əngəl ola bilər. Təmiz rol və vəzifələri olmayan komandalar, tez-tez əhval-ruhiyyəyə, azalmış motivasiyaya və subpar performansına səbəb ola biləcək istiqamət, qarışıqlıq və məyusluq olmaması ilə qarşılaşırlar.

Bu məsələni həll etmək üçün problemin kök səbəbini başa düşmək vacibdir. Bəzi hallarda, komanda daxilində yoxsul ünsiyyət və ya liderliyin olmaması ilə əlaqədar ola bilər. Digər hallarda, bu, bəlli olmayan və ya qeyri-real bir iş təsviri və ya müəyyən edilmiş vəzifələrin və vəzifələrin olmaması səbəbindən ola bilər.

Bu məsələyə müraciət etmək üçün hər komanda üzvü üçün aydın rol və məsuliyyət yaratmaq vacibdir. Bunu bir sıra addımlar vasitəsilə əldə etmək olar, o cümlədən:

Komandanın ehtiyaclarını qiymətləndirin və hər komandanın üzvünün bacarıq və bacarıqlarını müəyyənləşdirir
Komanda üçün aydın məqsəd və məqsədləri müəyyənləşdirmək və fərdi rol və vəzifələrlə uyğunlaşdırmaq
Bütün komanda üzvlərinə bu rol və vəzifələri ünsiyyət qurur və hamının onlardan gözlənilənləri başa düşməsini təmin edir
Komanda üzvlərinin gözləntilərə cavab verilməsini və bu rol və məsuliyyətlərin səmərəli şəkildə icra edilməsini təmin etmək üçün mütəmadi rəy və performans qiymətləndirmələrini təmin etmək
Bundan əlavə, komanda daxilində açıq rabitə və əməkdaşlıq şəraitinin yaradılması da vacibdir. Bu, hər kəsin səmərəli şəkildə işləməsini və hər bir insanın rolu və vəzifələri haqqında aydın bir anlayışın olmasını təmin etməyə kömək edə bilər.

Sonda bir komandadakı bəlli olmayan rol və vəzifələri həll etmək aydın ünsiyyət, effektiv liderlik və fərdi güclü və qabiliyyətlərə diqqət tələb edir. Bu elementlər yerində olan komandalar daha səmərəli və effektiv işləyə bilər və komanda üzvləri daha çox motivasiya və işlə məşğul olacaqlar.