Bir komandada “qeyri-kafi iş-həyat tarazlığını” necə həll etmək olar?

Qeyri-adekvat iş həyatı balansı bir çox işçi və komandaların ümumi bir ağrı nöqtəsidir və artan stres, yanma və məhsuldarlıq və əhval-ruhiyyə azalmasına səbəb ola bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün mümkün bir həll, çevik planlaşdırma, uzaq iş və iş mübadiləsi kimi çevik iş tənzimləmələrini həyata keçirməkdir. Bu işçilərə işlərini və fərdi məsuliyyətlərini daha yaxşı tarazlaşdırmağa kömək edə bilər və iş məmnuniyyətinin və nişanının artmasına səbəb ola bilər.

Digər bir həll işçiləri müntəzəm fasilələr və tətil etmək və tətil vaxtının istifadəsini təşviq etmək və dəstəkləməkdir. Bundan əlavə, zehni sağlamlıq dəstəyi, məsləhət və işçi yardım proqramları kimi özünə qulluq və stres idarəetmə üçün resurs və dəstək vermək vacibdir.

Digər effektiv bir həll açıq rabitə və şəffaflıq mədəniyyətini yaratmaqdır, burada işçilər iş həyat-həyat balansını idarəçilər və nəzarətçilərlə əlaqələndirirlər. Menecerlər, komandanın həddən artıq işlənməməsinə və vəzifələri və layihələrin başa çatması üçün aydın gözləntilərini təmin etməklə komandanın çox işlədiyinə əmin olmalıdırlar.

İşçilərin zəhmətkeşliyi və həsr olunması və böyüməsi və inkişafı üçün imkanlar təmin etməsi və mükafatlandırma və inkişaf imkanları təmin etmək də vacibdir, çünki bu işçinin məmnuniyyətini və nişanını yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

Ümumiyyətlə, qeyri-adekvat iş-həyat tarazlığını həll etmək, çevik iş tənzimləmələrini həyata keçirmək, özünə qulluq və stress idarəçiliyinin təşviq etmək, açıq rabitə mədəniyyəti yaratmaq və işçilərin zəhməti və fədakarlığı üçün tanınması və mükafatlandırılması və mükafatlandırılması və mükafatlandırılması ilə bağlı vahid bir yanaşma tələb olunur.

Bir əks kimi, işçilərin və komandaların rifahı üçün yaxşı bir iş həyatı tarazlığının vacib olduğunu və təşkilatın ümumi performansına və uğurlarına müsbət təsir göstərə biləcəyinə inanıram. Buna görə təşkilatlar üçün işçiləri üçün iş həyat tarazlığını dəstəkləyən və təşviq edən həllərə üstünlük verib investisiya qoyulması vacibdir.