Bir komandada “qeyri-kafi mənbələri” necə həll etmək olar?

Qeyri-kafi resurslar qruplar üçün əsas ağrı nöqtəsi ola bilər, çünki gecikmələrə, artan iş yükünün azaldılmasına və azaldılmasına səbəb ola bilər.

Bu məsələnin bir potensial həlli komandanın hazırkı qaynaqlarının hərtərəfli qiymətləndirilməsi və əlavə ehtiyatların lazım olduğu sahələri müəyyənləşdirməkdir. Bu, komanda üzvləri ilə müsahibələr aparmaq, layihə planları və vaxt qrafiklərini nəzərdən keçirmək və performans ölçümlərini təhlil etməklə edilə bilər.

Ehtiyac olan ərazilər müəyyən edildikdən sonra komanda lazımi mənbələri əldə etmək üçün bir plan hazırlamaq üçün birlikdə işləyə bilər. Bu, əlavə büdcə və ya işçi heyəti, səmərəli həllərin müəyyənləşdirilməsi və ya alternativ resurs seçimlərini araşdırması və ya işləyən kadrlar üçün yuxarı idarəetmə ilə danışıqlar aparıla bilər.

Komandanın ehtiyaclarını və qeyri-kafi resursların komandanın performansında olan təsirini başa düşmələrini təmin etmək üçün yuxarı idarəetmə ilə aydın rabitə kanallarının yaradılması da vacibdir.

Bundan əlavə, komandalar, resursların ayrılması strategiyasını həyata keçirən, onların əhəmiyyəti və aktuallığına əsaslanan mənbələri prioritetləşdirən və komanda üzvlərinə təlim və dəstək verən mənbələri necə təsirli şəkildə idarə etməyi öyrənməyə kömək edir.

Uzunmüddətli perspektivi nəzərdən keçirmək və potensial gələcək resurs ehtiyacları üçün planlaşdırmaq da vacibdir ki, komandalar böyük problemlər olmazdan əvvəl potensial problemləri fəal şəkildə həll edə bilsinlər.

Ümumiyyətlə, bir komandada qeyri-adekvat mənbələrin həlli, aydın rabitə, effektiv resurs idarəetmə və planlaşdırma və komanda üzvləri və yuxarı idarəetmə arasında əməkdaşlıq birləşməsini tələb edir. Düzgün yanaşma və qaynaqları ilə komandalar bu problemi dəf edə və məqsədlərinə çata bilərlər.