Biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur tat-tim jew l-organizzazzjoni

Bħala psikologu tan-negozju b’kompetenza fit-teħid ta ‘deċiżjonijiet f’tim, rajt kif il-biża’ li tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur tat-tim jew organizzazzjoni jistgħu jipparalizzaw il-proċess ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet ta ‘tim. Din il-biża ’tista’ toħroġ minn nuqqas ta ‘fiduċja fl-abbiltajiet tat-tim jew il-biża’ li tieħu deċiżjoni ħażina, li tista ‘tirriżulta f’impatt negattiv fuq it-tim jew l-organizzazzjoni.

Riflessjoni: Fl-esperjenza tiegħi, il-biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur tat-tim jew organizzazzjoni jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ azzjoni u nuqqas ta ‘progress. Il-membri tat-tim jistgħu joqogħdu lura milli jieħdu riskji jew joħorġu ideat innovattivi, li jistgħu jillimitaw il-potenzjal tat-tim għat-tkabbir u s-suċċess. Barra minn hekk, il-membri tat-tim jistgħu jħossuhom mhux imqabbda u demotivati ​​meta l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom ma jiġux ikkunsidrati jew meta jipperċepixxu l-kontribut tagħhom mhux stmat.

Soluzzjoni: Biex tegħleb il-biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur tat-tim jew l-organizzazzjoni, huwa importanti li jinħoloq ambjent ta’ fiduċja, komunikazzjoni miftuħa, u kollaborazzjoni. Hawn xi suġġerimenti biex jgħinu jiffaċilitaw dan:

Trawwem kultura ta ‘trasparenza u responsabbiltà – il-membri tat-tim għandhom bżonn iħossuhom kunfidenti li l-ideat u l-kontribuzzjonijiet tagħhom se jinstemgħu u jiġu vvalutati. Tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u toħloq opportunitajiet għal feedback, sabiex il-membri tat-tim ikunu jistgħu jsemmgħu l-opinjonijiet u t-tħassib tagħhom.

Issettja għanijiet u aspettattivi ċari – meta l-membri tat-tim ikollhom għarfien ċar ta ‘dak li hu mistenni minnhom u l-għanijiet li qed jaħdmu, huma aktar probabbli li jieħdu deċiżjonijiet infurmati li jallinjaw ma’ dawn l-għanijiet.

Tħeġġeġ l-esperimentazzjoni u t-teħid tar-riskju – tħeġġeġ lill-membri tat-tim biex jieħdu riskji kkalkulati u jesperimentaw b’ideat ġodda, anke jekk dan ifisser li tagħmel żbalji tul it-triq. Ipprovdi appoġġ u riżorsi biex tgħinhom jinnavigaw dawn l-isfidi.

Iċċelebra s-suċċessi u titgħallem mill-fallimenti – tiċċelebra s-suċċessi, u titgħallem mill-fallimenti. Meta deċiżjoni twassal għal riżultat pożittiv, irrikonoxxi l-isforzi tat-tim u tiċċelebra s-suċċess tagħhom. Meta deċiżjoni ma taħdimx, ħu l-ħin biex tirrifletti fuq dak li mar ħażin, u tidentifika modi kif titjieb fil-futur.

B’mod ġenerali, il-bini ta ‘fiduċja, komunikazzjoni miftuħa, u kollaborazzjoni huma importanti biex tingħeleb il-biża’ li tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur tat-tim jew l-organizzazzjoni. B’dawn il-prinċipji fis-seħħ, il-membri tat-tim se jħossuhom is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet infurmati, jieħdu riskji, u jmexxu lit-tim lejn is-suċċess.