Biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li jiġu kkontestati jew interrogati

It-teħid tad-deċiżjonijiet huwa aspett kruċjali ta ‘kwalunkwe tim, peress li huwa l-fattur ewlieni li jmexxi t-tim lejn l-għanijiet tiegħu. Madankollu, it-teħid ta ‘deċiżjonijiet f’tim jista’ jkun ta ‘sfida, speċjalment meta l-membri tat-tim jibżgħu li jieħdu deċiżjonijiet li se jiġu kkontestati jew interrogati. Din il-biża ’tista’ twassal għal tlaqliq u dewmien fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, li jista ‘jkollu impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni u s-suċċess tat-tim.

Riflessjoni: Il-biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li se jiġu kkontestati jew interrogati f’tim hija kwistjoni komuni, u tqum minħabba diversi raġunijiet. L-ewwel, il-membri tat-tim jista ‘jkollhom nuqqas ta’ fiduċja fl-abbiltajiet tagħhom ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet, li jistgħu jwasslu għal dubji u insigurtà. It-tieni, il-membri tat-tim jistgħu jibżgħu mill-konsegwenzi li jieħdu deċiżjoni ħażina, bħal kritika jew tort. Fl-aħħarnett, il-membri tat-tim jistgħu jiġu influwenzati minn Groupthink, fejn jikkonformaw mad-deċiżjoni tal-maġġoranza li jevitaw kunflitt jew rifjut.

Soluzzjoni: Bħala psikologu tan-negozju, l-aħjar approċċ biex tissolva l-biża ‘li tieħu deċiżjonijiet li se jiġu kkontestati jew interrogati f’tim huwa li joħloq ambjent ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet ta’ appoġġ u inklużiv. Dawn li ġejjin huma xi passi li jistgħu jittieħdu biex jinkiseb dan:

Tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa: Oħloq spazju sigur għall-membri tat-tim biex jesprimu l-opinjonijiet u t-tħassib tagħhom. Ħeġġiġhom biex jitkellmu u jsemmgħu l-ideat tagħhom, anke jekk jikkontradixxu l-opinjoni tal-maġġoranza.

Jenfasizza r-responsabbiltà individwali: tħeġġeġ lill-membri tat-tim biex jieħdu r-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet tagħhom u biex ikunu responsabbli għall-konsegwenzi. Dan se jagħti s-setgħa biex jieħdu s-sjieda tad-deċiżjonijiet tagħhom u jibnu l-fiduċja tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Trawwem id-diversità: tħeġġeġ id-diversità fit-tim, li tista ‘ġġib perspettivi u approċċi differenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Dan jgħin biex jevita Groupthink u jtejjeb il-kwalità tad-deċiżjonijiet meħuda.

Ipprovdi taħriġ: Ipprovdi opportunitajiet ta ‘taħriġ u żvilupp biex tgħin lill-membri tat-tim jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fit-teħid ta’ deċiżjonijiet. Dan se jtejjeb il-kunfidenza u l-kompetenza tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Bħala konklużjoni, il-ħolqien ta ‘ambjent ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet ta’ appoġġ u inklużiv jista ‘jgħin biex tingħeleb il-biża’ li tieħu deċiżjonijiet li se jiġu kkontestati jew interrogati f’tim. Billi tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa, tenfasizza r-responsabbiltà individwali, titrawwem id-diversità, u tipprovdi taħriġ, il-membri tat-tim jistgħu jibnu l-fiduċja tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet u jmexxu lit-tim lejn is-suċċess.