Липса на ясни приоритети

Липсата на ясни приоритети може да причини значителни проблеми в екипната среда. Екипи, които нямат ясни приоритети, често се борят с производителността, работата в екип...

Липса на ясни цели и цели

Видях, че едно от основните предизвикателства, пред които се сблъскват екипите, е липсата на ясни цели и цели. Когато екипите не са приведени в съответствие...