Недостатак јасних приоритета

Недостатак јасних приоритета може проузроковати значајна питања у тимском окружењу. Тимовима којима недостаје јасан приоритети често се боре са продуктивношћу, тимском радом и постизањем својих...